Belgian Breeders Bonus voor alle Belgisch gefokte paarden!

Belgian Breeders Bonus voor alle Belgisch gefokte paarden!

In juni sloeg de Belgische paardensector de handen in elkaar om op initiatief van PaardenPunt Vlaanderen de beste fokkers van België een financiële steun te bieden en de rijke kennis en expertise die geleid hebben tot de succesvolle Belgische paarden van vandaag te ondersteunen en te erkennen.

De Koninklijke Belgische Ruitersportfederatie, de Ligue Equestre Wallonie Bruxelles, de Confédération Wallonie Bruxelles du Cheval, Paardensport Vlaanderen, Hippomundo en De Belgische Confederatie van het Paard stonden mee aan de wieg van het project, evenals twee Belgische stamboeken, BWP en Zangersheide.

Vandaag staat de Belgian Breeders Bonus goed op de rails, en springt ook het SBS stamboek mee op de kar. Dit betekent dat vanaf nu ook de paarden, ingeschreven in het stamboek van SBS, worden opgenomen in de Belgian Breeders Bonus Ranking en bijgevolg deze fokkers ook zullen kunnen delen in de premies die toegekend worden aan de best verdienende paarden.

En of de Belgische paarden weer succesvol waren afgelopen weekend! Tijdens de Longines FEI Jumping World Cup in Verona  konden maar liefst 3 Belgische paarden een plaats in de Top 5 bemachtigen. De overwinning was voor King Edward (ex King Edward Ress, v. Edward x Feo, fokker: Wim Impens uit Ressegem) die op het podium geflankeerd werd door Equitron Naxcel V (v. Balou du Rouet x Landetto, fokker Leo Vermeiren uit Loenhout) op de tweede plaats en net naast het podium vinden we een volledige Belgische combinatie terug, namelijk Nicola Philippaerts met Katanga v/h Dingeshof (v. Cardento x Tornedo FCS, fokker: Liliane Vermeulen uit Oudsbergen).

Deze wekelijkse successen zijn een bevestiging van de waarde van onze Belgische fokkerij. Zij verdienen alle zichtbaarheid en promotie die we ze kunnen schenken. Daarom zijn we begonnen met de opbouw van de Belgian Breeders website en sociale mediakanalen. Neem dus zeker een kijkje op de facebookpagina van de Belgian Breeders Bonus en blijf op de hoogte van de ranking via www.hippomundo.com/en/ranking/belgian-ranking.

 

Actualiteit van de BCP

L'actualité de la CBC

Belgian Breeders Bonus voor alle Belgisch gefokte paarden!
Gepubliceerd op 15:12Publié 15:12

Belgian Breeders Bonus voor alle Belgisch gefokte paarden! In juni sloeg de Belgische paardensector de handen in elkaar om op initiatief van PaardenPunt Vlaanderen de beste fokkers van België een financiële steun te bieden en de rijke kennis en expertise die geleid hebben tot de succesvolle Belgische paarden van vandaag te ondersteunen en te erkennen. […]

“Belgian Breeder’s Bonus”, een succesverhaal!
Gepubliceerd op 13:27Publié 13:27

Het vervolg van: Belgian Breeders Bonus nog onvoldoende bekend bij de fokker, Jaak Vermeulen van het Dingeshof, fokker van Katanga Uit navolgend artikel blijkt dat de Belgian Breeders Bonus nog lang niet bij alle fokkers bekend is, zelfs niet bij de fokker van Katanga van het Dingeshof, één van de toppers uit de ranking. Hoog […]

Belgian Breeder’s Bonus
Gepubliceerd op 14:15Publié 14:15

Belgian Breeder’s Bonus “Supporting Belgian Breeders Together” Passie en expertise, maar bovenal hard werk moet worden beloond! Daarom heeft de Belgische paardensector de handen in elkaar geslagen om de beste fokkers van België een financiële steun te geven. De beste fokkers van België, zijn namelijk ook de beste fokkers van de wereld! De Belgian Breeder’s […]

Uitsluiting uit de voedselketen via een dierenarts of de bevoegde autoriteit
Gepubliceerd op 15:26Publié 15:26

Uitsluiting uit de voedselketen via een dierenarts of de bevoegde autoriteit Enkel een dierenarts, het FAVV of BCP kan een paard of ezel definitief uit de voedselketen uitsluiten door de ad hoc rubriek van het identificatiedocument in te vullen. Afgezien van de beslissing tot uitsluiting die om administratieve redenen door de overheid wordt genomen, is […]

Mijn paardachtige is gestorven (niet in een slachthuis), wat moet ik doen ?
Gepubliceerd op 09:34Publié 09:34

Het dier moet binnen 24 uur met chipnummer gemeld worden aan Rendac; U meldt de dood van het dier rechtstreeks in horseid (www.horseid.be(externe link)) of u meldt de dood aan de BCP die de databank aanpast. U bezorgt het paspoort aan een instantie van afgifte.De instantie van afgifte controleert de dood van het dier in de centrale […]

Groen licht voor paardenstallen in agrarisch gebied
Gepubliceerd op 10:33Publié 10:33

Het houden van paarden voor hobbydoeleinden in agrarisch gebied was lang niet zo simpel. Zo konden eigenaars niet zomaar een stal optrekken in de weide die zij bezaten, wat leidde tot grote ontevredenheid bij de hobbyhouders. In verschillende arresten van de Raad van State en de Raad voor Vergunningsbetwistingen werd immers geoordeeld dat het houden […]

WHAT’S NEW ON HORSEID
Gepubliceerd op 11:00Publié 11:00

HorseID evolueert en houdt rekening met uw vragen om de encoderingen te vergemakkelijken. Vanaf 18/07/2017 worden 2 nieuwe mutatiemogelijkheden aangeboden : de mutatie « houder» opgestart door de nieuwe houder de mutatie « einde van houderschap»   Welke zijn hun voordelen : 1.    Mutatie « houder » De mutatie « houder » kon tot nu toe enkel door de vorige houder ingegeven worden […]

Opheffing van het verplicht gezondheidscertificaat voor bepaalde types van verkeer van paardachtigen tussen België, Nederland, het Groothertogdom Luxemburg en Frankrijk.
Gepubliceerd op 16:33Publié 16:33

      Persbericht  Opheffing van het verplicht gezondheidscertificaat voor bepaalde types van verkeer van paardachtigen tussen België, Nederland, het Groothertogdom Luxemburg en Frankrijk. België, Nederland, het Groothertogdom Luxemburg en Frankrijk hebben op 15 mei een memorandum van overeenstemming ondertekend om het verkeer van paardachtigen tussen deze landen te vergemakkelijken.  Vanaf 1 juni 2017 moeten […]

Identificatie van paardachtigen : artikelen 27 en 28 verordening 2015/262 – stempel deel C, sectie 1 van het paspoort
Gepubliceerd op 09:19Publié 09:19

Nota ter attentie van de identificeerders belast met het controleren van een paardachtige met een paspoort uitgereikt in een andere lidstaat dan België Hierbij vindt u de regels waaraan men zich dient te houden om in regel te zijn met de vereisten betreffende de registratie in de centrale gegevensbank (horseid) van de paspoorten afgeleverd voor […]

Nota ter attentie van paardenstamboeken en hengstenhouders
Gepubliceerd op 11:31Publié 11:31

Nota opgemaakt door FAVV : Mevrouw, Mijnheer, Op 18 augustus jl. werd het koninklijk besluit van 22 juni 2016 tot vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften voor de nationale handel, het handelsverkeer en de invoer van sperma, eicellen en embryo’s van paardachtigen en tot vaststelling van de voorschriften voor spermacentra, spermaopslagcentra, embryoteams en embryoproductieteams, alsmede de […]

Agenda upcoming

Geen gebeurtenissen gevonden

Contact

Belgicastraat 9 / 3
1930 Zaventem

 Email: info@cbc-bcp.beemail-cbc-bcp
telephone-cbc-bcp Tel: +32(0)2/478.27.54
 Fax: +32(0)2/242.26.44printer-cbc-bcp