Franse paardensector in Brussel voor verlaagd BTW-tarief

Franse paardensector in Brussel op straat tegen uitspraak van Straatsburg over verlaagd BTW-tarief in de paardensector

Op maandag 23 december 2013 voert de Franse paardensector straatprotest in een aantal belangrijke Europese steden, waaronder Brussel, tegen de uitspraak van het Europees Hof van Justitie van 8 maart 2012, waardoor het aanwenden van het verlaagd Btw-tarief aan banden gelegd wordt.

De Franse regering en een delegatie van de Franse paardensector onderhandelde op vrijdag 13 december 2013 in Brussel met de Europese Commissie, over welke diensten in de paardensector nog kunnen genieten van het verlaagd BTW-tarief. Zij verschillen van mening met de Commissie over de gevolgen van voormelde uitspraak van het Hof van Justitie, in die zin dat ze menen dat de BTW-Verordening nog toelaat het verlaagd tarief te hanteren voor het gebruik van sportfaciliteiten, met inbegrip van hippische activiteiten.

De verhoging van het Btw-tarief zou volgens de sector in Frankrijk in de volgende 18 maand een verlies van 6.000 van de 40.000 werkplaatsen meebrengen en 80.000 paarden zouden in het slachthuis belanden.

In België bedraagt het Btw-tarief op de levering van levende paarden 21 %. In al de ons omringende landen werd op de levering van levende paarden een verlaagd BTW -tarief toegepast.

Gezien de uitstekende wereldprestaties van de Belgische sportpaarden, genieten de producten van de fokkers wereldwijde interesse. Weliswaar is België een draaischijf in de internationale paardenhandel, doch ingevolge het hogere BTW-tarief in ons land onderging de Belgische paardensector een ernstig concurrentienadeel en verlegde de handel zich onnodig naar andere lidstaten. Niet alleen ging hierdoor voor de Belgische fokkerij een deel van de uitstraling verloren, maar ook de Belgische economie werd hierdoor benadeeld. Omwille van de ongelijke fiscaliteit werd de winst voor een groot deel buiten België gegenereerd.

De vzw Belgische Confederatie heeft in ons land herhaaldelijk de concurrentievervalsing aangeklaagd ingevolge de toepassing van het verlaagd Btw-tarief in tal van lidstaten, waaronder al onze buurlanden. Daarbij werd tevergeefs bij de opeenvolgende regeringen verzocht om op de levering van levende paarden het verlaagd Btw-tarief toe te passen.

Op Europees niveau werd een strijd in de omgekeerde richting gevoerd. De Europese Commissie daagde de lidstaten die volgens haar onterecht het verlaagd Btw-tarief hanteerden voor het Europees Hof van Justitie.

Behoudens Luxemburg bleken alle andere landen zo lang en zoveel mogelijk vast te houden aan het verlaagd tarief, hetgeen nadelig was en is voor de handel vanuit België.
Intussen heeft het Europees Hof van Justitie te Straatsburg Nederland (3 maart 2011), Duitsland en Oostenrijk (12 mei 2011) en Frankrijk (8 maart 2012) veroordeeld.

Gezien de uitspraak van het Hof van Justitie is het niet realistisch om nu in België nog te pleiten voor toepassing van het verlaagd Btw-tarief voor de paardensector. Het is wel belangrijk dat de toepassing van de BTW in België uniform is met die van de andere lidstaten, in het bijzonder onze buurlanden.

Belangrijk is dat de interpretatie die andere lidstaten geven aan de uitspraak van het Hof van Justitie uniform is. Zo niet blijft er concurrentievervalsing.

Een volledige gelijkschakeling van de toepassing van de BTW op Europees niveau zou dit verhelpen. In de mate een aanvaarding van het verlaagd tarief ook toepassing zou krijgen in België, kunnen we ons solidair verklaren met de Franse sector.

Voor Vzw Belgische Confederatie van het Paard

Actualiteit van de BCP

L'actualité de la CBC

Uitsluiting uit de voedselketen via een dierenarts of de bevoegde autoriteit
Gepubliceerd op 15:26Publié 15:26

Uitsluiting uit de voedselketen via een dierenarts of de bevoegde autoriteit Enkel een dierenarts, het FAVV of BCP kan een paard of ezel definitief uit de voedselketen uitsluiten door de ad hoc rubriek van het identificatiedocument in te vullen. Afgezien van de beslissing tot uitsluiting die om administratieve redenen door de overheid wordt genomen, is […]

Uitbraak Rhinopneumonie CES Valencia Tour
Gepubliceerd op 09:20Publié 09:20

Ten gevolge van een uitbraak van EHV-1, ook gekend als Rhinopneumonie, is de CES Valencia Tour afgelast. In overeenstemming met de FEI Veterinary Regulations, artikel 1029.7, worden alle paarden die sinds 1 februari 2021 aanwezig waren op de CES Valencia Tour geblokkeerd in de FEI databank en deze mogen niet deelnemen aan andere FEI evenementen. […]

Persbericht: Update na Ministerieel Besluit van 28 juli 2020
Gepubliceerd op 10:38Publié 10:38

Persbericht: Update na Ministerieel Besluit van 28 juli 2020 De coronacijfers doen het niet goed. Het aantal besmettingen in ons land stijgt en de veiligheidsraad trok deze week nogmaals aan de alarmbel. De maatregelen zijn niet leuk, maar wel noodzakelijk.   Nadat er vorige week al een mondmaskerplicht op de wedstrijden kwam, worden nu ook […]

Update Corona 17/07: Bevestiging van versoepeling paardrijden op de Corona Infolijn
Gepubliceerd op 11:35Publié 11:35

Paardrijden op de eigen weide/piste is toegestaan. Paardrijden (in het zadel, aangespannen of aangelijnd) is ook toegestaan onder volgende strikte voorwaarden: Als fysieke activiteit in openlucht zonder fysiek contact, eventueel samen met mensen die onder hetzelfde dak wonen, en/of in het gezelschap van maximum twee, steeds dezelfde, andere personen (ruiters); Als training of les met […]

20-04: Update: Verduidelijkingen aan de Corona-update na het Ministerieel Besluit van 17/04/2020
Gepubliceerd op 15:38Publié 15:38

Op vrijdag 17 april 2020 werd het Ministerieel Besluit aangepast.  Algemeen is het standpunt van de Nationale Veiligheidsraad duidelijk dat de essentiële zorg van het dier omwille van het dierenwelzijn belangrijk is en gegarandeerd moet blijven, mits respect voor de fysieke afstand en de hygiëne door en voor de personen die er mee omgaan. Paardrijden […]

17-4 Update Corona richtlijnen: officiële bevestiging dat ritten te paard met maximum twee ruiters, enkel met het oog op het welzijn van het dier, toegestaan zijn
Gepubliceerd op 19:59Publié 19:59

Nog onduidelijkheid voor de menners en dravers. Het net gepubliceerd Ministerieel besluit van 17 april 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020, bevat één voor de paardensector belangrijke wijziging. Bij de toegestane activiteiten wordt nu ook vermeld: “ritten te paard, en dit enkel met het oog op het welzijn van het […]

16-04 – Wachten op officiële bevestiging
Gepubliceerd op 14:11Publié 14:11

Naar aanleiding van de Nationale Veiligheidsraad, welke gisterennamiddag plaatsvond, wordt er nu reeds langs verschillende kanalen gecommuniceerd dat wandelen met paarden opnieuw toegelaten zou zijn. Wij zijn inderdaad, als paardensector, eveneens positief hoopvol dat alles die richting uitwijst. Het is echter nog wachten op bevestiging van de officiële richtlijnen en het effectief in werking treden ervan. […]

Mijn paardachtige is gestorven (niet in een slachthuis), wat moet ik doen ?
Gepubliceerd op 09:34Publié 09:34

Het dier moet binnen 24 uur met chipnummer gemeld worden aan Rendac; U meldt de dood van het dier rechtstreeks in horseid (www.horseid.be(externe link)) of u meldt de dood aan de BCP die de databank aanpast. U bezorgt het paspoort aan een instantie van afgifte.De instantie van afgifte controleert de dood van het dier in de centrale […]

Groen licht voor paardenstallen in agrarisch gebied
Gepubliceerd op 10:33Publié 10:33

Het houden van paarden voor hobbydoeleinden in agrarisch gebied was lang niet zo simpel. Zo konden eigenaars niet zomaar een stal optrekken in de weide die zij bezaten, wat leidde tot grote ontevredenheid bij de hobbyhouders. In verschillende arresten van de Raad van State en de Raad voor Vergunningsbetwistingen werd immers geoordeeld dat het houden […]

WHAT’S NEW ON HORSEID
Gepubliceerd op 11:00Publié 11:00

HorseID evolueert en houdt rekening met uw vragen om de encoderingen te vergemakkelijken. Vanaf 18/07/2017 worden 2 nieuwe mutatiemogelijkheden aangeboden : de mutatie « houder» opgestart door de nieuwe houder de mutatie « einde van houderschap»   Welke zijn hun voordelen : 1.    Mutatie « houder » De mutatie « houder » kon tot nu toe enkel door de vorige houder ingegeven worden […]

Agenda upcoming

Geen gebeurtenissen gevonden

Contact

Belgicastraat 9 / 3
1930 Zaventem

 Email: info@cbc-bcp.beemail-cbc-bcp
telephone-cbc-bcp Tel: +32(0)2/478.27.54
 Fax: +32(0)2/242.26.44printer-cbc-bcp