Mutatie

Sinds de oprichting van de centrale gegevensbank leverde BCP “mutatiedocumenten” af als bewijs van encodering maar ook om mutaties te melden. Deze documenten werden enkel per post opgestuurd.

Volgens het Koninklijk Besluit van 26 september 2013 wordt het “mutatiedocument” niet meer afgeleverd.

De mutatiedocumenten in omloop mogen bewaard worden en blijven geldig om een wijziging te melden.

Vanaf 1/01/2014 zal de BCP een “bevestiging van encodering van de paardachtige in de centrale databank” uitgeven indien de paardachtige correct geïdentificeerd is.

Wanneer u vanaf 2014 een mutatie (elektronisch of via een “mutatieformulier”) aangeeft zal het mutatiedocument op papier afgeleverd tot op einde 2013 niet meer geldig zijn.

Elke wijziging met betrekking tot de paardachtige dient binnen de 8 werkdagen aan de Belgische Confederatie van het Paard meegedeeld te worden.

Een uitzondering is voorzien voor de handelaars, die een paardachtige minder dan 30 dagen in hun bezit houden. Ze worden niet verplicht om de wijziging van houder aan de centrale gegevensbank door te geven. Zij dienen echter wel een correct handelsregister bij te houden.

Welke wijzigingen moeten meegedeeld worden?

1. Wijziging van de coördinaten van de houder 

2. Wijziging van bedrijf 

3. Definitief vertrek van de paardachtige van het nationale grondgebied

4. Sterfte van de paardachtige

In het geval van de sterfte van de paardachtige vragen wij u een kopie van het sterftbewijs (factuur van Rendac, dierenartsattest) aan de mutatieformulier toe te voegen, indien u hierover beschikt.

5. Einde van het houderschap – wijziging van houder

Nieuwe procedure: elke wijziging van houder vereist een dubbele melding.  De mutatie zal pas effectief worden na melding door de 2 partijen:
  1. De vorige houder meldt het einde van het houderschap. (Luik A)
  2. De nieuwe houder meldt het begin van het houderschap en wijzigt het bedrijf (plaats waar de paardachtige gehouden wordt) indien nodig. (Luik B).

De houder kan enkel één natuurlijk persoon of één rechtspersoon (bedrijf) zijn.

Hoe kan ik een wijziging – een mutatie meedelen?

Met de modernisering van de centrale gegevensbank en de oprichting van de BCP platform kunt u voortaan tussen verschillende procedures kiezen om mutaties door te geven.

  1. Elektronisch, via de BCP platform met uw klantaccount
  2. Manueel, via het “mutatieformulier” 

Contact

Belgicastraat 9 / 3
1930 Zaventem

 Email: info@cbc-bcp.beemail-cbc-bcp
telephone-cbc-bcp Tel: +32(0)2/478.27.54
 Fax: +32(0)2/242.26.44printer-cbc-bcp