Mutatieformulier

Indien u wenst een mutatie per post in te dienen, gelieve dan het mutatieformulier in te vullen en naar de BCP op te sturen.

Elke wijziging met betrekking tot de paardachtige dient binnen de 8 werkdagen aan de centrale databank meegedeeld te worden.

Er bestaan 4 NIEUWE soorten mutatieformulieren (maart 2014):

De naam, het UELN en de microchipnummer van de paardachtige moeten duidelijk vermeld worden. Indien iets ontbreekt wordt de mutatieaanvraag niet verder behandeld.

Mutatieformulier NR 1: wijziging van bedrijf, export, sterfte, wijziging van status

FORM1-FR-V2-mars2014-formulaire_de_mutation_2014

Dit formulier wordt gebruikt voor wijziging van volgende gegevens:

  • Wijziging van bedrijf plaats waar de paardachtige gehouden wordt.
  • Export: Definitief vertrek van de paardachtige van het nationale grondgebied.
  • Sterfte van de paardachtige: indien u over een sterftebewijs beschikt (Rendac,dierenartsattest) graag een kopie hiervan aan het mutatieformulier bijvoegen.

Mutatieformulier NR 2: wijziging van houder

FORM2-_FR_-_V2-_mars_2014_-_formulaire_de_mutation_2014_changement_de_detenteur

  1. De vorige houder meldt het einde van het houderschap. (Luik A)
  2. De nieuwe houder meldt het begin van de houderschap en wijzigt het bedrijf (plaats waar de paardachtige gehouden wordt) indien nodig. (Luik B)

Elke wijziging van houder vereist een dubbele melding.  De mutatie zal pas effectief worden na melding door de 2 partijen.

De houder kan enkel één natuurlijk persoon of één rechtspersoon (bedrijf) zijn.

Mutatieformulier NR 3: Aanpassing van de contactgegevens van de houder

Indien een houder zijn contactgevens wenst aan te passen of verbeteren, vult hij het mutatieformulier NR 3 in.

Mutatieformulier NR 4 bestemd voor de dierenartsen: wijziging van statuut – hermerking

Dit formulier is enkel voor de dierenartsen bestemd indien ze een wijziging van statuut of een hermerking van een paardachtige wensen te melden.

  • Voor een hermerking, gelieve MF nr4 door een dierenarts te laten invullen en het paspoort voor validatie mee te sturen.
  • Uitsluiting van de voedselketen door een dierenarts, gelieve samen met het ingevulde MF nr 4.

Om de leesbaarheid te garanderen, gelieve jullie documenten per post of per mail door te sturen en faxen te vermijden. Met  dank voor uw begrip hiervoor.

Contact

Belgicastraat 9 / 3
1930 Zaventem

 Email: info@cbc-bcp.beemail-cbc-bcp
telephone-cbc-bcp Tel: +32(0)2/478.27.54
 Fax: +32(0)2/242.26.44printer-cbc-bcp