Newsletter voor de dierenartsen: Identificatie van paardachtigen

logo SPF FOD

Newsletter voor de dierenartsen

Identificatie van paardachtigen – wijziging van de regels voor de identificatie van paardachtigen vanaf 14 maart 2016

Op 1 januari 2016 werd een nieuwe Europese verordening[1] van kracht. De Belgische wetgeving werd herzien en aangepast na heel wat overleg met de sector. Het koninklijk besluit van 16 februari 2016 betreffende de identificatie en de encodering van de paardachtigen in een centrale gegevensbank zal begin maart worden gepubliceerd om 10 dagen later in werking te treden. Het zal het huidige koninklijk besluit van 26 september 2013 vervangen.

Nieuwe bepalingen vanaf half maart 2016 :

  • Inplanting van de microchip :

Het inplanten van de microchip is niet langer enkel en alleen voorbehouden aan de identificeerders!

Voor elke behandeling moet de dierenarts de identiteit en de gezondheidsstatus van een paardachtige controleren. Indien de paardachtige geen microchip heeft, moet de dierenarts er een inplanten vooraleer hij een medische behandeling toedient.

  • Medische behandelingen:

Indien de paardachtige niet uitgesloten is uit de voedselketen en de behandeling niet toegelaten is voor voedselproducerende dieren,  bevestigt de dierenarts de uitsluiting van de paardachtige in het paspoort door hoofdstuk IX (voor paspoorten afgegeven voor 01/01/2016) of sectie II (voor paspoorten afgegeven na 01/01/2016) in te vullen.

Binnen de 14 dagen na het toedienen van de behandeling die de oorzaak is van de uitsluiting, meldt de dierenarts de uitsluiting aan de centrale gegevensbank of encodeert die rechtstreeks (via het extranet van de BCP : www.horseid.be[2], met behulp van een login en een paswoord).

Ter herinnering: er bestaat een samenvattend document over de toediening van geneesmiddelen bij paardachtigen, dat kan worden geraadpleegd op de website van het FAGG.

Er werd een nieuwe handleiding opgesteld voor het opmaken van het signalement. Voortaan gelden dezelfde regels voor het ganse Belgische grondgebied. Het signalement bevat 2 aparte delen: een grafisch signalement (reeds van toepassing) en een beschrijvend signalement (bestaande uit een aantal te selecteren criteria). Het document kan worden geraadpleegd en gedownload via de website van BCP.

De informaticatoepassing voor het beheer van de centrale gegevensbank verandert vanaf 16 maart 2016. De nieuwe applicatie, HorseID, zal u de mogelijkheid bieden om toegang te krijgen tot een extranet (www.horseid.be) voor het raadplegen van de gegevens. Van zodra het systeem is opgestart, zult u een e-mail ontvangen met daarin uw login en paswoord (ongewijzigd in vergelijking met de vroegere applicatie). Indien u echter geen toegang meer zou hebben, gelieve dan contact op te nemen met de Belgische Confederatie van het Paard vzw.

Het identificatiedossier mag ofwel door een identificeerder ofwel door een stamboekafgevaardigde worden ingevuld. In ieder geval is het absoluut noodzakelijk om op het moment dat het dossier wordt ingevuld:

  • Het dier te controleren op tekens of merken van een eerdere identificatie;
  • De leeftijd van de paardachtige te controleren;
  • Het microchipchipnummer van een paardachtige te controleren indien het dier er al een heeft op het moment dat het identificatiedossier wordt ingevuld ;
  • Het identificatiedossier correct in te vullen (inplantingsplaats van de microchip, grafisch signalement, hermerkingsnummer , …………) en het dossier terug te zenden binnen de 10 werkdagen na het invullen ervan.

Ter herinnering : enkel de dierenartsen mogen microchips inplanten.

Voor meer informatie, kunt u terecht op de volgende websites:


[1] Uitvoeringsverordening (EU) 2015/262 van de Commissie van 17 februari 2015 tot vaststelling van voorschriften overeenkomstig de Richtlijnen 90/427/EEG en 2009/156/EG van de Raad met betrekking tot de methoden voor de identificatie van paardachtigen (verordening paardenpaspoort)

[2] Via ‘Paarden zoeken‘

 

Actualiteit van de BCP

L'actualité de la CBC

Uitsluiting uit de voedselketen via een dierenarts of de bevoegde autoriteit
Gepubliceerd op 15:26Publié 15:26

Uitsluiting uit de voedselketen via een dierenarts of de bevoegde autoriteit Enkel een dierenarts, het FAVV of BCP kan een paard of ezel definitief uit de voedselketen uitsluiten door de ad hoc rubriek van het identificatiedocument in te vullen. Afgezien van de beslissing tot uitsluiting die om administratieve redenen door de overheid wordt genomen, is […]

Uitbraak Rhinopneumonie CES Valencia Tour
Gepubliceerd op 09:20Publié 09:20

Ten gevolge van een uitbraak van EHV-1, ook gekend als Rhinopneumonie, is de CES Valencia Tour afgelast. In overeenstemming met de FEI Veterinary Regulations, artikel 1029.7, worden alle paarden die sinds 1 februari 2021 aanwezig waren op de CES Valencia Tour geblokkeerd in de FEI databank en deze mogen niet deelnemen aan andere FEI evenementen. […]

Persbericht: Update na Ministerieel Besluit van 28 juli 2020
Gepubliceerd op 10:38Publié 10:38

Persbericht: Update na Ministerieel Besluit van 28 juli 2020 De coronacijfers doen het niet goed. Het aantal besmettingen in ons land stijgt en de veiligheidsraad trok deze week nogmaals aan de alarmbel. De maatregelen zijn niet leuk, maar wel noodzakelijk.   Nadat er vorige week al een mondmaskerplicht op de wedstrijden kwam, worden nu ook […]

Update Corona 17/07: Bevestiging van versoepeling paardrijden op de Corona Infolijn
Gepubliceerd op 11:35Publié 11:35

Paardrijden op de eigen weide/piste is toegestaan. Paardrijden (in het zadel, aangespannen of aangelijnd) is ook toegestaan onder volgende strikte voorwaarden: Als fysieke activiteit in openlucht zonder fysiek contact, eventueel samen met mensen die onder hetzelfde dak wonen, en/of in het gezelschap van maximum twee, steeds dezelfde, andere personen (ruiters); Als training of les met […]

20-04: Update: Verduidelijkingen aan de Corona-update na het Ministerieel Besluit van 17/04/2020
Gepubliceerd op 15:38Publié 15:38

Op vrijdag 17 april 2020 werd het Ministerieel Besluit aangepast.  Algemeen is het standpunt van de Nationale Veiligheidsraad duidelijk dat de essentiële zorg van het dier omwille van het dierenwelzijn belangrijk is en gegarandeerd moet blijven, mits respect voor de fysieke afstand en de hygiëne door en voor de personen die er mee omgaan. Paardrijden […]

17-4 Update Corona richtlijnen: officiële bevestiging dat ritten te paard met maximum twee ruiters, enkel met het oog op het welzijn van het dier, toegestaan zijn
Gepubliceerd op 19:59Publié 19:59

Nog onduidelijkheid voor de menners en dravers. Het net gepubliceerd Ministerieel besluit van 17 april 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020, bevat één voor de paardensector belangrijke wijziging. Bij de toegestane activiteiten wordt nu ook vermeld: “ritten te paard, en dit enkel met het oog op het welzijn van het […]

16-04 – Wachten op officiële bevestiging
Gepubliceerd op 14:11Publié 14:11

Naar aanleiding van de Nationale Veiligheidsraad, welke gisterennamiddag plaatsvond, wordt er nu reeds langs verschillende kanalen gecommuniceerd dat wandelen met paarden opnieuw toegelaten zou zijn. Wij zijn inderdaad, als paardensector, eveneens positief hoopvol dat alles die richting uitwijst. Het is echter nog wachten op bevestiging van de officiële richtlijnen en het effectief in werking treden ervan. […]

Mijn paardachtige is gestorven (niet in een slachthuis), wat moet ik doen ?
Gepubliceerd op 09:34Publié 09:34

Het dier moet binnen 24 uur met chipnummer gemeld worden aan Rendac; U meldt de dood van het dier rechtstreeks in horseid (www.horseid.be(externe link)) of u meldt de dood aan de BCP die de databank aanpast. U bezorgt het paspoort aan een instantie van afgifte.De instantie van afgifte controleert de dood van het dier in de centrale […]

Groen licht voor paardenstallen in agrarisch gebied
Gepubliceerd op 10:33Publié 10:33

Het houden van paarden voor hobbydoeleinden in agrarisch gebied was lang niet zo simpel. Zo konden eigenaars niet zomaar een stal optrekken in de weide die zij bezaten, wat leidde tot grote ontevredenheid bij de hobbyhouders. In verschillende arresten van de Raad van State en de Raad voor Vergunningsbetwistingen werd immers geoordeeld dat het houden […]

WHAT’S NEW ON HORSEID
Gepubliceerd op 11:00Publié 11:00

HorseID evolueert en houdt rekening met uw vragen om de encoderingen te vergemakkelijken. Vanaf 18/07/2017 worden 2 nieuwe mutatiemogelijkheden aangeboden : de mutatie « houder» opgestart door de nieuwe houder de mutatie « einde van houderschap»   Welke zijn hun voordelen : 1.    Mutatie « houder » De mutatie « houder » kon tot nu toe enkel door de vorige houder ingegeven worden […]

Agenda upcoming

Geen gebeurtenissen gevonden

Contact

Belgicastraat 9 / 3
1930 Zaventem

 Email: info@cbc-bcp.beemail-cbc-bcp
telephone-cbc-bcp Tel: +32(0)2/478.27.54
 Fax: +32(0)2/242.26.44printer-cbc-bcp