De Belgische Confederatie van het Paard vzw (BCP)

De Belgische Confederatie van het Paard is de nationale koepelorganisatie van de paardensector, met twee regionale vleugels: het PaardenPunt Vlaanderen (voordien Vlaamse Confederatie van het Paard -VCP) en de Confédération Wallonie-Bruxelles du Cheval (CWBC), die elk op hun beurt drie pijlers hebben: fokkerij, gebruikers en beroepen – opleiding.

De BCP is voornamelijk gekend als beheerder van de centrale gegevensbank, waarin alle paardachtigen op Belgisch grondgebied verplicht worden geregistreerd.

Dankzij dit project van ‘verplichte identificatie’ heeft de BCP een vaste positie bekomen als gesprekspartner voor de federale overheid en zelfs als uitvoerder van een overheidsopdracht.

Daarnaast stelt de BCP zich als doel de belangen van haar leden en van de paardensector in het algemeen te behartigen, o.a. door het verzekeren van een officiële sectorale vertegenwoordiging ten opzichte van de federale overheid, het Brussels hoofdstedelijk gewest en de beroepsorganisaties op federaal en Europees vlak.

Vandaag vertegenwoordigt de Belgische Confederatie van het Paard :

  • 35 fokverenigingen met meer dan 15.000 leden;
  • Meer dan 250.000 geregistreerde paarden;
  • circa 10 sport-, en beroeps- en recreatieve organisaties met meer dan 80.000 leden;
  • circa 25 organisaties, verantwoordelijk voor de pijler ‘beroepen & opleiding’ binnen de paardensector.

Contact

Belgicastraat 9 / 3
1930 Zaventem

 Email: info@cbc-bcp.beemail-cbc-bcp
telephone-cbc-bcp Tel: +32(0)2/478.27.54
 Fax: +32(0)2/242.26.44printer-cbc-bcp