Sancties

Voor paarden, waarvoor de aanvraag niet tijdig is ingediend, riskeert de houder zware straffen:

De verantwoordelijke, die voor zijn dieren de registratie en de identificatie niet uitvoert of handhaaft en de voorgeschreven documenten niet voorlegt, wordt gestraft met een geldboete van minimaal 500 € tot maximaal 25.000 € (art. 23§1, 2°, b van de Dierengezondheidswet van 24 maart 1987). Bij herhaling binnen de drie jaar na een vorige veroordeling wordt de straf verdubbeld.

De administratie kan administratieve geldboetes voorstellen. Die mogen niet lager zijn dan de helft van de minimumboete en niet hoger dan het vijfvoud van de minimumboete. Indien de administratieve geldboete niet wordt voldaan kan de administratie de veroordeling tot de geldboete vorderen voor de bevoegde rechtbank. Dieren die het voorwerp uitmaken van een inbreuk kunnen in beslag worden genomen.

Controles kunnen uitgevoerd worden door zowel het FAVV (Federaal Agentschap Voor de Voedselveiligheid), als de FOD Volkgezondheid en de gewone politiediensten.

Contact

Belgicastraat 9 / 3
1930 Zaventem

 Email: info@cbc-bcp.beemail-cbc-bcp
telephone-cbc-bcp Tel: +32(0)2/478.27.54
 Fax: +32(0)2/242.26.44printer-cbc-bcp