Procedure om een veulen te identificeren

foal laying in hayIk wens mijn veulen of mijn ezelveulen te identificeren.

1. Een correcte identificatie
2. Binnen welke termijn dient mijn veulen geïdentificeerd te zijn?
3. Uitsluiten voor menselijke consumptie of niet?
4. Identificatie procedures

1. Een correcte identificatie (3 elementen)

Alle in België verblijvende paardachtigen (paarden, ezels, pony’s, zebra’s, …) dienen geïdentificeerd te worden aan de hand van een:

 • EU-conform paspoort (inclusief  Sectie II : Toediening van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik  of bijlage IX : Medische behandelingen – eindbestemming van het dier voor )
 • Microchip, beantwoordend aan de ISO-normen 11784 en 11785, in de linkerhalsstreek
 • Identificatie in de centrale databank
Het volstaat NIET dat uw paardachtige gechipt is en over een paspoort beschikt! De gegevens van de paardachtige moeten ook geregistreerd worden in de centrale databank, beheerd door de Belgische Confederatie van het Paard (BCP).

2. Binnen welke termijn dient mijn veulen geïdentificeerd te zijn?

Het aanmelden van een veulen dient  te gebeuren binnen de 6 maanden na de geboorte. Het veulen dient geïdentificeerd te zijn binnen het jaar na geboorte (dus binnen de 12 maanden na geboortedatum). Het paspoort dient ook binnen deze periode uitgegeven worden .

Bijvoorbeeld: Een veulen geboren op 15 april 2016 heeft tijd tot 15 april 2017 (Uitgifte van het paspoort inbegrepen) . Een veulen geboren op 10 september 2016 moet dus tegen 10 september 2017 geïdentificeerd en geregistreerd zijn (Uitgifte van het paspoort inbegrepen) .

Indien deze termijn overschreden wordt, wordt de paardachtige definitief uitgesloten van de slacht voor menselijke consumptie.

3. Uitsluiten voor menselijke consumptie of niet?

Door het Koninklijk Besluit van 16 februari 2016 blijven de te identificeren paardachtigen in de voedselketen (onder voorbehoud van het naleven van de termijnen). De definitieve uitsluiting van paardachtigen uit de voedselketen zal in een latere stap door de houders moeten gebeuren (via de elektronische mutatie ofwel het mutatieformulier.

Deze keuze dient te worden geregistreerd en duidelijk vermeld zijn in het paspoort.

De keuze voor uitsluiting voor menselijke consumptie is definitief en onomkeerbaar. Het is het gevolg hetzij van een beslissing van de houder, hetzij van de toediening van bepaalde medische behandelingen!

Elke behandeling met substanties vermeld in een lijst van “onontbeerlijke geneesmiddelen“, die niet voorzien zijn in Verordening 2377/90/EG, zal door de behandelende dierenarts in het paspoort onder de rubriek “medische behandelingen” moeten vermeld worden en zal een wachttijd van minimum 6 maanden vóór de slachting als gevolg hebben.

Door middel van de identificatie, de encodering en de controle die mogelijk is met de microchip, kan de voedselveiligheid voor de consument gegarandeerd worden. Wanneer er iets fout gegaan is, laat het systeem bovendien toe om de verantwoordelijke ontegensprekelijk aan te duiden.

Voor de paardachtigen die ingevoerd worden om hier geslacht te worden gelden andere regels. Indien het om paardachtigen gaat, die uit een EG lidstaat komen, dan is het slachten alleen mogelijk als er een geldig paspoort is, waaruit blijkt dat er geen uitsluiting van de slacht is. Een Invoergezondheidscertificaat moet ook voor paarden uit andere lidstaten en derde landen (buiten de EG) afgeleverd worden.

4. Identificatieprocedures

logo HorseID v1U kan 2 verschillende procedures volgen:

 • “PAPIEREN” IDENTIFICATIE: manuele en tijdrovende procedure.

 

 

Algemeen gesteld, kan u uw paard laten identificeren in 5 eenvoudige stappen (beide procedures) :

 1. De houder dient een “identificatieaanvraag” (elektronisch of papier) in en duidt een erkende identificeerder aan (naam en/of ordenr) die de paardachtige zal identificeren. Raadpleeg de lijst met de erkende identificeerders.
 2. De houder voert de betaling online uit (beveiligded online betaling) indien hij/u gebruik maakt van de online procedure. Indien u kiest voor de “papieren” procedure, wordt de factuur per post opgestuurd.
 3. De BCP stuurt het “identificatieattest voor paardachtige” op naar de houder (per post of per mail volgens gekozen procedure).
 4. De erkende identificeerder identificeert de paardachtige en stuurt het attest terug naar de BCP of naar het desbetreffende Belgisch stamboek.
 5. Na Controle en encodering van de identificatie, wordt een “bevesting encodering van de paardachtige in de centrale databank” (er post of per mail volgens gekozen procedure) en een EU-conform paspoort (indien van toepassing) afgeleverd.

Vier mogelijkheden:

 1. Identificatie van een veulen bestemd om ingeschreven te worden in een Belgisch erkend stamboek.
 2. Identificatie van een veulen dat niet bestemd is om ingeschreven te worden in een fokkersvereniging (niet vastgestelde origine).
 3. Identificatie van een veulen bestemd om ingeschreven te worden in een buitenlandse fokkersvereniging.
 4. Identificatie van een veulen bestemd voor de slacht (slachtveulen).

 

Contact

Belgicastraat 9 / 3
1930 Zaventem

 Email: info@cbc-bcp.beemail-cbc-bcp
telephone-cbc-bcp Tel: +32(0)2/478.27.54
 Fax: +32(0)2/242.26.44printer-cbc-bcp