Erkende identificeerders

Via Horseid.be kan u een erkende identificeerder aanduiden.

Wie zijn de erkende identificeerders?

In het Koninklijk Besluit van 16 februari 2016 staat een identificeerder gedefinieerd als een dierenarts, erkend in de zin van artikel 4 van de Wet van 28 augustus 1991 op de uitoefening van de diergeneeskunde.

Aan welke voorwaarden dient een identificeerder te voldoen? (Koninklijk Besluit 16 februari 2016)

 • Kuchelmiss, Tierarzt ueberprueft die Identitaet eines Pferdes mittels MikrochiplesegeraetDe erkende dierenarts moet een opleiding volgen betreffende de identificatie van paarden.
 • De opleiding strekt ertoe de dierenartsen:
  • de mogelijkheid te bieden hun technische kennis op het vlak van de identificatie van paarden bij te werken of te verwerven;
  • te informeren over de administratieve modaliteiten van de samenwerking met de fokverenigingen voor paarden en met de VZW, belast met het beheer van de gegevensbank voor de identificatie van paarden.

De opleidingen worden georganiseerd door de diergeneeskundige faculteiten van de universiteiten van Gent en Luik in samenwerking met de beheerder van de centrale databank en erkende dierenartsen.

Na afloop van de opleiding bezorgen de organisatoren een bewijs van deelname aan de deelnemers.

Welke is de taak van de erkende identificeerders?

Het Koninklijk Besluit van 16/02/2016, in aanvulling van de beschrevende voorschriften van het reglement 2015/262  beschrijft de procedure hoe de identificeerder dient een paard  te identificeren:

 1. Hij controleert in eerst instantie of een identificatie reeds bestaat
 2. Hij controleert het opgestelde signalement of stelt het signalement van het paard op;
 3. Hij controleert de aflezing van de identificatiecode van de in te planten/ ingepland microchip;
 4. Hij plant de microchip in in overeenstemming met artikel 21 indien er geen bestaat ;
 5. Na de injectie controleert hij de leesbaarheid van de microchip. Indien deze niet leesbaar is, herhaalt de identificeerder op zijn kosten de identificatieprocedure;
 6. Hij vult het “identificatieattest voor paardachtige”, bedoeld in artikel 14, en stuurt het binnen de 10 werkdagen na de identificatie naar de instantie van uitgifte. Eén exemplaar wordt aan de houder overhandigd.

Contact

Belgicastraat 9 / 3
1930 Zaventem

 Email: info@cbc-bcp.beemail-cbc-bcp
telephone-cbc-bcp Tel: +32(0)2/478.27.54
 Fax: +32(0)2/242.26.44printer-cbc-bcp