EU-Conform paspoort

Volgens het Koninklijk Besluit van 16 februari 2016 voldoet een paspoort aan de Belgische wetgeving, mits het document voldoet aan twee voorwaarden:

1.    Het paspoort dient uitgegeven te zijn door een orgaan dat erkend is voor de uitgave van paspoorten: een erkend stamboek of de Belgische Confederatie van het Paard.

2.    Het paspoort bevat al de verplichte secties, met name:

 • Sectie I: Identificatie
  • Deel A: Identificatiegegevens
  • Deel B: Getekende schets
  • Deel C: Castratie, verificatie van de beschrijving, registratie in de database
 • Sectie II: Toediening van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik
  • Deel II & III : Eindbestemming van de paardachtige (al dan niet uitgesloten voor menselijke consumptie)
 • Sectie III: Geldigheid van het document voor verplaatsingen van paardachtigen
 • Sectie IV: Eigenaar
 • Sectie V: Certificaat van oorsprong
 • Sectie VI: Registratie van identiteitscontroles
 • Sectie VII: Registratie van identiteitscontroles
 • Sectie VIII: Registratie van identiteitscontroles
 • Sectie IX: Door laboratoria verrichte gezondheidscontroles
 • Sectie X: Basisgezondheidsvoorwaarden (verplicht voor geregistreerde paardachtigen)
 • Sectie XI: Zwilwratten

Deze opvolging van secties hierboven  geldt voor de nieuwe paspoorten afgeleverd vanaf januari 2016, volgens Europese reglmentering 2015/262.

In praktijk zullen de controles voornamelijk slaan op de secties I, II et V.

Het stamboek zal nagaan of het paspoort waarover u beschikt volledig conform is.

Een “Equipas” of een stamboekpaspoort?

Een stamboekpaspoort wordt voor een ingeschreven paardachtige (stamboekpaard) aangevraagd en afgeleverd. Voor de fok- en gebruiksdieren (niet stamboekpaard) wordt er een “Equipas” afgeleverd.

Een ingeschreven paard waarvoor een “Equipas” wordt afgeleverd, verliest zijn statuut van “stamboekpaard”, hetgeen een aanzienlijk waardeverlies met zich meebrengt.

De houder heeft er dus alle belang bij op de “identificatie-aanvraag” aan te duiden dat het om een stamboekpaard gaat. Bij de meeste stamboeken wordt hiervoor geen of slechts een zeer beperkte meerkost aangerekend. Ook het stamboekpaspoort wordt binnen de gestelde termijn van 60 dagen afgeleverd.

Wat dien ik te doen wanneer mijn paspoort niet EU-conform is?

U neemt dan best contact op met het stamboek, welke het paspoort uitgegeven heeft, waarna u een aanvraag kan doen om een nieuw paspoort te bekomen, dat voldoet aan de huidige Europese normen.

Indien het niet mogelijk is om het desbetreffende stamboek te contacteren of indien deze laatste niet in staat is om een conform paspoort uit te geven, kan u zich wenden tot de in België erkende fokvereniging van het betreffende ras. Zie hierbij de lijst van de erkende Belgische stamboeken.

Indien een dergelijk Belgisch stamboek niet bestaat of niet reageert op uw verzoek, gelieve dan contact op te nemen met de Belgische Confederatie van het Paard.

Indien de bijlage medische behandelingen  (eindbestemming van de paardachtige)  ontbreekt, zal een nieuwe paspoort aangemaakt moeten worden, dat voldoet aan de huidige Europese normen. Het origineel paspoort (zonder de medische bijlage) zal door instantie van uitgifte  vernietigd worden. U dient zo snel mogelijk met de instantie van uitgifte van het paspoort contact te nemen .

 

Aanvraag van een duplicaat van het paspoort

De houder verstuurt een schriftelijke aanvraag voor een duplicaat naar de autoriteit van uitgave. De aanvraag voor een duplicaat wordt gefactureerd door de organisatie van uitgave.

 

Contact

Belgicastraat 9 / 3
1930 Zaventem

 Email: info@cbc-bcp.beemail-cbc-bcp
telephone-cbc-bcp Tel: +32(0)2/478.27.54
 Fax: +32(0)2/242.26.44printer-cbc-bcp