Structuur van de BCP

De groei van de paardensector alsook een aantal maatschappelijke ontwikkelingen hebben ertoe aangezet deze nieuwe regionale structuren op te richten volgens een principe van bedrijfskolom voor de paardensector, waarin al de geledingen van de paardensector zo goed mogelijk vertegenwoordigd zijn.

Zowel in de Vlaamse als in de Waalse vleugel, werden drie pijlers voorzien, namelijk:

  1. fokkerij
  2. gebruikers
  3. beroepen en opleiding

Voor elk van deze pijlers wordt een forum opgericht waarin de actieve verenigingen vertegenwoordigd worden. Elk forum of subsector kiest: alle forums of subsectoren kiezen via een getrapt systeem hun vertegenwoordigers in de Algemene Vergadering en in de Raad van Bestuur van de respectievelijke vleugel. De vertegenwoordigers van beide vleugels vormen samen de nationale koepel.

Door en onder de leden van de Algemene Vergadering worden in elke regionale Confederatie 10 bestuurders verkozen, waarvan 4 uit de fokkerij, 4 uit de gebruikers en 2 uit de beroepen – opleidingen. Samen, vormen alle bestuurders van de regionale Confederaties de Algemene Vergadering van de Belgische Confederatie van het Paard.

De Raad van Bestuur van de Belgische Confederatie van het Paard bestaat uit 10 leden, waarvan 5 vertegenwoordigers uit elke regionale Confederatie: telkens 2 uit de fokkerij, 2 uit de gebruikers en 1 uit de beroepen – opleidingen.

 

Contact

Belgicastraat 9 / 3
1930 Zaventem

 Email: info@cbc-bcp.beemail-cbc-bcp
telephone-cbc-bcp Tel: +32(0)2/478.27.54
 Fax: +32(0)2/242.26.44printer-cbc-bcp