Missie

Een officiële sectorale vertegenwoordiging

De Belgische Confederatie van het Paard stelt zich als doel de belangen van haar leden en van de paardensector in het algemeen te behartigen, o.a. door het verzekeren van een officiële sectorale vertegenwoordiging ten opzichte van de federale overheid, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de beroepsorganisaties op federaal en Europees vlak. Voor de paardensector wordt er nog zeer veel gereglementeerd op federaal niveau. Zowel de overheid als de Confederatie(s) betrachten elke reglementering betreffende paarden in overleg met de paardensector uit te werken.

In 2008 kwam de BCP reeds tussen in diverse federale materies zoals transport en verzameldagen, voedselketeninformatie, gezondheidscertificaten, de wet op de landpacht, dierenwelzijn (brandmerken), verkeersreglementering, een code of conduct voor menner en ruiter en last but not least het verzoek om het verlaagd BTW-tarief toe te passen in de paardensector. Dit leverde reeds bemoedigende resultaten op.

Informatieve rol BCP vzw

De Belgische Confederatie van het Paard vertolkt een belangrijke informatieve rol naar de paardensector toe. BCP wil duidelijke informatie beschikbaar stellen voor de paardensector over diverse federale materies en niet alleen over de verplichte identificatie van alle paardachtigen op Belgisch grondgebied, maar ook over dierenwelzijn, voedselketeninformatie, gezondheidscertificaten, eigendomsrecht, BTW, enz.

Een degelijke informatieve website is het moderne communicatiemiddel bij uitstek. BCP heeft een gebruiksvriendelijke website uitgewerkt met al deze nuttige informatie, inclusief links naar allerhande verenigingen en overheden.

Daarnaast wordt informatie verspreid via regelmatige persberichten, brochures en seminaries. Door deel te nemen aan beurzen zoekt BCP rechtstreeks contact met de sector.

Contact

Belgicastraat 9 / 3
1930 Zaventem

 Email: info@cbc-bcp.beemail-cbc-bcp
telephone-cbc-bcp Tel: +32(0)2/478.27.54
 Fax: +32(0)2/242.26.44printer-cbc-bcp