Geschiedenis van de Belgische Confederatie van het Paard

1981: Oprichting van de Belgische Confederatie van het Paard vzw (BCP)

De Belgische Confederatie van het Paard vzw werd in 1981 opgericht en erkend door het Ministerie van Landbouw, voornamelijk ter bevordering van de Belgische paardenfokkerij.

2002: Grondige herstructurering en oprichting van de regionale vleugels

Aansluitend op de opeenvolgende staatshervormingen en de daaruit voortvloeiende bevoegdheidsverdeling, werd de structuur van de Confederatie in 2002 grondig aangepast teneinde op elk niveau een volwaardige, gestructureerde en representatieve vertegenwoordiging van de paardensector t.o.v. de beleidsverantwoordelijken aan te bieden.

De materies die van invloed zijn op de paardensector maken immers onderdeel uit van zowel het beleid van de federale, gemeenschaps- als gewestregeringen. De Confederatie wenste zich zo te organiseren dat zij voor elk bestuursniveau een gepaste gesprekspartner heeft. Bijgevolg werd gekozen voor een Vlaamse (PaardenPunt Vlaanderen) en een Waalse vleugel (Confédération Wallonie-Bruxelles du Cheval) en daarboven een nationale koepel: de Belgische Confederatie van het Paard vzw.

Bij de oprichting van de nieuwe structuur werd voornamelijk aandacht besteed aan een ruime doch efficiënte vertegenwoordigingswijze van de verschillende geledingen van de paardensector en dit zowel op regionaal als op federaal vlak. Zowel in de Vlaamse als in de Waalse vleugel, werden drie pijlers of subsectoren voorzien, namelijk: fokkerij, gebruikers en beroepen – opleiding.

Contact

Belgicastraat 9 / 3
1930 Zaventem

 Email: info@cbc-bcp.beemail-cbc-bcp
telephone-cbc-bcp Tel: +32(0)2/478.27.54
 Fax: +32(0)2/242.26.44printer-cbc-bcp