Paardenwelzijn

DIENST DIERENWELZIJN

Heeft u een klacht of een vraag over verwaarloosde of mishandelde dieren, dan kan u steeds terecht bij de Dienst Dierenwelzijn.

Voor Vlaanderen: https://www.lne.be/commercieel-transport
Voor Wallonië: http://bienetreanimal.wallonie.be/home/animaux/animaux-de-ferme/transport.html
Voor Brussel: http://www.environnement.brussels/thematiques/bien-etre-animal/bien-etre-des-animaux-pendant-le-transport

Let op!
Om uw klacht te kunnen behandelen, dient de Inspectiedienst echter wel te beschikken over een aantal gegevens.

Indien u enkele verplichte velden niet kan invullen, bijvoorbeeld de gegevens van de verantwoordelijke van de dieren, raden wij u aan om eerst contact op te nemen met de lokale politie.

Zahnbehandlung beim PferdHet paard heeft een bijzondere positie afgedwongen in de samenleving. Het wordt algemeen beschouwd als een “edel” dier dat een bijzondere rol gespeeld heeft in de ontwikkeling en de vooruitgang van de wereld. In onze regio heeft de paardenhouderijeen lange traditie, met het Belgisch Trekpaard dat levend cultureel erfgoed geworden is, en opgevolgd wordt door onze sportpaarden die op hun beurt wereldprestaties leveren.

Waar het paardengebeuren vroeger eerder elitair was, is het paard nu toegankelijk geworden voor de grote massa. Honderdduizenden vinden er een niet alleen aangename, maar ook bijzonder leerrijke vrijetijdsbesteding. Pedagogisch en therapeutisch biedt het paard unieke mogelijkheden. De band tussen mens en paard leidt tot eenverantwoordelijkheidsbesef dat men nergens anders vindt.

Bij de paardenhouders leeft er een grote behoefte aan opleiding en informatie, op vele vlakken: gezondheidszorg voor het paard, huisvesting, afrasteren van weides, opleiden van paarden, ruiters en menners, het nut van een goede verzekering, dierenwelzijn,…

Even groot als de vraag naar informatie en opleiding, is de afkeer van de sector voor een overdreven betutteling met regels en verplichtingen. Men ziet er het nut niet van in en het doel wordt vaak voorbijgeschoten. In de eerste plaats dient er aan zelfregulering gedaan te worden, zoals nu reeds met veel succes gebeurt in de paardensport. Regels moeten er hoe dan ook zijn. Niemand heeft belang bij wildgroei. Zowel bij de overheid als bij de sector leeft het besef dat goede regelgeving enkel in overleg met de sector kan uitgewerkt worden. Het is ook van belang dat de burger de regels kent. Vandaar de publicatie hierbij van de volledige regelgeving.

Vanwege de overheidsdiensten wordt door de sector eerder een begeleidende en informatieve rol verwacht dan een repressieve. Waar dat nodig is moet er ook repressief opgetreden kunnen worden. Cowboypraktijken zijn er in de paardensector zoals in alle sectoren en deze dienen gebannen te worden. De daartoe noodzakelijke controles en inspecties moeten uitsluitend gebeuren door bevoegde overheidsdiensten.

  1. 10 juni 2014 – Koninklijk besluit betreffende de voorwaarden voor het vervoer, het verzamelen en het verhandelen van landbouwhuisdieren
  2. 1 maart 2013 – Koninklijk besluit betreffende het welzijn van paarden en pony’s op kermissen
  3. 13 juni 2010 – Koninklijk besluit betreffende het getuigschrift van vakbekwaamheid voor het vervoer van landbouwhuisdieren
  4. 14 februari 2007 – Koninklijk besluit betreffende het commercieel vervoer van dieren andere dan landbouwhuisdieren.
  5. Verordening (EG) nr. 1/2005 van de Raad van 22 december 2004 inzake de bescherming van dieren tijdens het vervoer en daarmee samenhangende activiteiten en tot wijziging van de Richtlijnen 64/432/EEG en 93/119/EG en van Verordening (EG) nr. 1255/97 (zon)
  6. 17 mei 2001 – Koninklijk besluit betreffende de toegestane ingrepen bij gewerveld dieren, met het oog op het nutsgebruik van de dieren of op de beperking van de voortplanting van de diersoort.
  7. 1 maart 2000 – Koninklijk besluit inzake de bescherming van voor landbouwdoeleinden gehouden dieren.
  8. 23 september 1998 – Koninklijk besluit betreffende de bescherming van dieren bij wedstrijden.
  9. 16 januari 1998 – Het koninklijk besluit inzake de bescherming van dieren bij het slachten of doden.
  10. De wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren.

Contact

Belgicastraat 9 / 3
1930 Zaventem

 Email: info@cbc-bcp.beemail-cbc-bcp
telephone-cbc-bcp Tel: +32(0)2/478.27.54
 Fax: +32(0)2/242.26.44printer-cbc-bcp