Login

logo HorseID v1Met de ontwikkeling van de nieuwe technologieën werd BCP, beheerder van de centrale gegevensbank (K.B. van 16 juni 2005)  genoodzaakt haar informaticastructuur volledig te hernieuwen en te moderniseren. Een nieuwe databank werd ontwikkeld: HorseID.

Dit nieuw informaticasysteem, het Extranet HorseID, zal de verschillende actoren van de paardenwereld (houders, stamboeken, dierenartsen, slachthuizen, maar ook sanitaire en federale overheden) toelaten toegang te krijgen tot hun persoonlijke interface i.f.v. hun bevoegdheden.
Elke houder die niet vooraf door de BCP gecontacteerd werd kan zijn account aanmaken via het BCP-platform. Na de aanmaak van zijn account zal hem een bevestigingsemail samen met zijn login doorgemaild worden.

De overheden en personen die reeds toegang tot het oude systeem hadden zullen persoonlijk gecontacteerd worden om een nieuwe login en paswoord te verkrijgen.

De actoren (andere dan de houders), namelijk de dierenartsen identificeerders, de dierenartsen met opdracht,  de slachthuizen, de regionale en federale overheden, … die de centrale databank raadplegen dienen eerst contact met de BCP op te nemen om een account te bekomen i.f.v hun bevoegdheden.

Wat biedt de nieuwe informaticaplatform aan?

De houders van paardachtigen zullen hun gegevens en paardachtigen in houderschap kunnen raadplegen en tevens identificatie- en mutatieaanvragen kunnen indienen. De houders die tot hun persoonlijke interface toegang willen krijgen dienen zich eerst op de BCP platform te registreren met hun login en passwoord.

De stamboeken zullen toegang tot de centrale gegevensbank hebben i.f.v. hun bevoegdheden.

De dierenartsen (identificeerders en dierenartsen met opdracht) zullen op basis van een microchipnr of een UELN gegevens van paardachtigen kunnen raadplegen met inbegrip van de gegevens van de houder. Dit kan enkel om de contactinfo terug te vinden van de verantwoordelijke van een dolen dof verwaarloosd paard of voor therapeutische doeleinden.

Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV), de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, de federale en lokale politie, de slachthuizen en de bevoegde regionale autoriteiten zullen gegevens kunnen raadplegen in het kader van de uitvoering van hun opdracht en i.f.v. hun respectievelijke bevoegdheden.

 

Contact

Belgicastraat 9 / 3
1930 Zaventem

 Email: info@cbc-bcp.beemail-cbc-bcp
telephone-cbc-bcp Tel: +32(0)2/478.27.54
 Fax: +32(0)2/242.26.44printer-cbc-bcp