Raad van Bestuur

De Belgische Confederatie van het Paard wordt geleid door een Raad van Bestuur, samengesteld uit 10 leden, met name:

  • 5 vertegenwoordigers van de PaardePunt Vlaanderen (voordien VCP)
  • 5 vertegenwoordigers van de ‘Confédération Wallonie-Bruxelles du Cheval’ (CWBC)

Deze 10 leden komen uit de volgende sectoren:

  • 4 vertegenwoordigers uit de pijler “fokkerij” (F)
  • 4 vertegenwoordigers uit de pijler “gebruikers” (G)
  • 2 vertegenwoordigers uit de pijler ” beroepen – opleiding” (B)

 

VOORZITTER
Frank GASTHUYS (B) (PPVl)
 
ONDERVOORZITTER
Michel ECTORS (F) (CWBC).
 
SECRETARIS
Jean-Pierre DEVOS
BESTUURDERS
Gil AMAND (B) (CWBC)
Jozef BAUTERS (F) (PPVl)
Joost CALLEBERT (F) (PPVl)
Achille CASSART (G) (CWBC)
Jacques FRASELLE (G) (CWBC)
Marc PIERSON (F) (CWBC)
Inge VANDAEL (G) (PPVl)
Lies VLAMINCK (G) (PPVl)

Contact

Belgicastraat 9 / 3
1930 Zaventem

 Email: info@cbc-bcp.beemail-cbc-bcp
telephone-cbc-bcp Tel: +32(0)2/478.27.54
 Fax: +32(0)2/242.26.44printer-cbc-bcp