Raad van Bestuur

De Belgische Confederatie van het Paard wordt geleid door een Raad van Bestuur, samengesteld uit 10 leden, met name:

  • 5 vertegenwoordigers van de PaardePunt Vlaanderen (voordien VCP)
  • 5 vertegenwoordigers van de ‘Confédération Wallonie-Bruxelles du Cheval’ (CWBC)

Deze 10 leden komen uit de volgende sectoren:

  • 4 vertegenwoordigers uit de pijler “fokkerij” (F)
  • 4 vertegenwoordigers uit de pijler “gebruikers” (G)
  • 2 vertegenwoordigers uit de pijler ” beroepen – opleiding” (B)
PRESIDENT
Frank GASTHUYS (M) (PPV)
VICE-PRESIDENT
Michel ECTORS (E) (CWBC)
ADMINISTRATEURS
Jozef Bauters (F) (PPV)
Joost CALLEBERT (F) (PPV)
Philippe DEMEERSMAN (G) (PPV)
Michel DEVOS (B) (CWBC)
Joëlle DUMONT (G) (CWBC)
Maude DE SMEDT (G) (PPV)
Jacques GRASELLE (G) (CWBC)
Marc PIERSON (F) (CWBC)

Contact

Belgicastraat 9 / 3
1930 Zaventem

 Email: info@cbc-bcp.beemail-cbc-bcp
telephone-cbc-bcp Tel: +32(0)2/478.27.54
 Fax: +32(0)2/242.26.44printer-cbc-bcp