Is je stamboekveulen geboren ? Proficiat !
In deze video wordt in een aantal stappen toegelicht hoe de procedure voor de registratie van een stamboekveulen verloopt.

 


Uitbraak Equine Infectieuze Anemie (EIA) in de provincie Antwerpen.

Op 26/2 kregen meerdere dierenartsen melding van ‘World Animal Health Information System’ of WAHIS dat er een bevestigd geval was van EIA in de provincie Antwerpen (bevestiging op 19/2). Eén paard stierf, een andere werd ingeslapen en de resterende paarden van het bedrijf werden voor drie maanden in quarantaine geplaatst waarbij de nodige bloedonderzoeken, zijnde de zogenaamde Coggins test, zullen doorgevoerd worden.

Er werd een geijkte melding doorgevoerd door Equi Focus Point Belgium of EFPB met de toestemming van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen of FAVV. EFPB rapporteert alle uitbraken van bevestigde besmettelijke paardenziekten in België en wordt aangestuurd door enkele enthousiaste dierenartsen verspreid over het ganse land die op vrijwillige basis meewerken. Zie tevens efpb.be – Equi Focus Point Belgium

EIA is een ernstige aandoening voor paarden doch kan gelukkig niet overgaan naar mensen. Er zijn twee verschillende vormen: de acute vorm die gepaard gaat met koorts, symptomen op het niveau van het zenuwstelsel, het hart en het bloed (tekort aan rode bloedcellen of anemie) en de chronische vorm. Hoewel de ziekte soms een dodelijke afloop kent, vertonen veel besmette paarden geen enkel symptoom. In perioden met veel stress of wanneer zich andere ziekten voordoen, steekt de ziekte echter weer de kop op. De dieren worden vooral besmet langs het bloed, door stekende insecten of door besmet materieel (naalden, ….). Zij blijven levenslang besmet en vormen dus een infectiebron voor andere paarden. Er bestaat geen efficiënte behandeling of vaccin. Daarom worden alle besmette dieren geslacht of geëuthanaseerd zodat de ziekte zich niet verder kan verspreiden.

Meer informatie over EIA zie

In bepaalde landen o.m. in Oost-Europa is EIA endemisch (dus wijd en sluimerend verspreid) met alle gevolgen van dien. Daar schuilt dus een groot gevaar als deze paarden, die vaak geen symptomen hebben, geïmporteerd worden.

EIA is een aangifteplichtige ziekte die moet gemeld worden aan de bevoegde overheid: voor België is dit het FAVV.

Men kan zich de vraag stellen hoe het mogelijk is dat dergelijke ziekten opduiken in ons land aangezien EIA in wezen niet voorkomt in België. Het FAVV deelde ons mede dat het hier gaat om illegaal ingevoerde Hongaarse paarden die een vervalst Nederlands paspoort hadden en tevens geen geijkt gezondheidscertificaat hadden bij de invoer in België. Dit gebeurde ook al in het verleden o.m. in 2010 toen Roemeense paarden eveneens illegaal werden ingevoerd in België.

Het is uitermate jammer dat enkele malafide personen dergelijke zaken doorvoeren zonder stil te staan bij de ernstige gevolgen voor onze Belgische paarden. Dergelijke ziekten kunnen immers bij verspreiding de volledige werking van de paardensector in gevaar brengen.

Jaarlijks worden er verschillende duizenden paarden ingevoerd in België om hier permanent te verblijven. Momenteel kijkt het FAVV alle paarden die ingevoerd worden na of er weldegelijk een gezondheidscertificaat aanwezig is. Het gaat hier helaas niet om enkele doch om een paar duizend paarden die geen certificaat hebben. We beseffen dat bepaalde eigenaars hier niet van op de hoogte zijn doch indien er geen gezondheidscertificaat aanwezig is, dienen de nodige sanitaire maatregelen én een bloedonderzoek naar EIA door een dierenarts uitgevoerd te worden.

Laat de boodschap duidelijk zijn:

  • Vervalsen van paspoorten is en blijft een malafide/illegale zaak
  • Invoer van buitenlandse paarden (permanent of na een verblijf langer dan 30 dagen) zonder een geijkt gezondheidscertificaat van het land van herkomst is eveneens illegaal.

We maken ons ook geen illusie dat dit nooit meer zal gebeuren want fraude zal er altijd zijn met alle gevolgen van dien. Jammer voor de trouwe paardeneigenaars/organisaties die alles in het werk stellen om de vele regels te volgen en dan helaas geconfronteerd worden met deze illegale praktijken.

Laten we hopen dat het gezond verstand de bovenhand haalt.

 

Frank Gasthuys

Voorzitter BCP, PPV

Emeritus Gewoon Hoogleraar, Faculteit Diergeneeskunde UGent

 


HORSETALKS – Interessante podcasts van Zoetis Benelux over diergezondheid en -welzijn

Zoetis Benelux neemt je in hun podcasts mee in de wereld van diergezondheid en -welzijn. Als wereldwijde leider op het gebied van diergeneeskunde, biedt Zoetis innovatieve oplossingen die bijdragen aan een gezonde veestapel en gezonde huisdieren. In deze podcasts delen zij hun kennis en ervaring met je en gaan ze in gesprek met experts en professionals uit de sector. Samen verkennen ze de uitdagingen en kansen in de diergeneeskunde en bespreken ze de nieuwste ontwikkelingen en trends. Of je nu een dierenarts, veehouder, huisdiereigenaar of gewoon geïnteresseerd bent in diergezondheid, deze podcasts zijn er voor jou. Luister mee en ontdek hoe we samen werken aan een gezondere en betere toekomst voor onze dieren.

Via onderstaande link vind je alle podcasts over paarden.
https://www2.zoetis.be/nl/diersoort/podcasts-paarden

Indien je de podcasts graag via Spotify wenst te beluisteren kan dit via onderstaande link.
https://open.spotify.com/show/1ovLXjS0jaH9Nw6UKG9gU0

Bron: Zoetis Benelux

 


Belangrijke mededeling aan elke actieve dierenarts-identificeerder, betreft het gebruik van de applicatie

 


 


Klik hier om alles te weten te komen over inrichtingen.

 


Wijziging van verplaatsing tussen België en Frankrijk voor paardachtige:

bron: https://www.favv-afsca.be/professionelen/publicaties/pers/2022/2022-03-23.asp

 

Actualiteit van de BCP

Uitbraak Equine Infectieuze Anemie (EIA) in de provincie Antwerpen.
Created on 28/02/24 13:37

Op 26/2 kregen meerdere dierenartsen melding van ‘World Animal Health Information System’ of WAHIS dat er een bevestigd geval was van EIA in de provincie Antwerpen (bevestiging op 19/2). Eén paard stierf, een andere werd ingeslapen en de resterende paarden van het bedrijf werden voor drie maanden in quarantaine geplaatst waarbij de nodige bloedonderzoeken, zijnde […]

Hoe reageren bij symptomen van Rhinopneumonie
Created on 03/04/23 14:51

Beste, Vorige week werd er helaas een uitbraak van zenuwstoornissen door Rhinopneumonie (EHV1) vastgesteld in de provincie Luik. Momenteel zijn er ter plaatse nog meerdere paarden ziek en is het bedrijf in quarantaine. Helaas lijkt het erop dat het virus zich verspreid heeft naar andere stallen met ook daar gevallen van koorts, zenuwstoornissen en abortus. […]

Uitbraak Rhinopneumonie in Vlaams-Brabant
Created on 03/02/23 15:19

Ten gevolge van de uitbraak van Rhinopneumonie in Vlaams-Brabant raden wij aan om uiterst waakzaam te zijn! Jaarlijks zijn er wereldwijd uitbraken van Rhinopneumonie. Het is echter mogelijk om het aantal en de uitgebreidheid van die uitbraken te verminderen door vaccinatie. Dat houdt in een basisvaccinatie vanaf een leeftijd van 5-6 maanden van twee injecties […]

“Belgian Breeder’s Bonus”, een succesverhaal!
Created on 23/08/22 13:27

Het vervolg van: Belgian Breeders Bonus nog onvoldoende bekend bij de fokker, Jaak Vermeulen van het Dingeshof, fokker van Katanga Uit navolgend artikel blijkt dat de Belgian Breeders Bonus nog lang niet bij alle fokkers bekend is, zelfs niet bij de fokker van Katanga van het Dingeshof, één van de toppers uit de ranking. Hoog […]

Belgian Breeder’s Bonus
Created on 08/07/22 14:15

Belgian Breeder’s Bonus “Supporting Belgian Breeders Together” Passie en expertise, maar bovenal hard werk moet worden beloond! Daarom heeft de Belgische paardensector de handen in elkaar geslagen om de beste fokkers van België een financiële steun te geven. De beste fokkers van België, zijn namelijk ook de beste fokkers van de wereld! De Belgian Breeder’s […]

Uitsluiting uit de voedselketen via een dierenarts of de bevoegde autoriteit
Created on 17/05/22 15:26

Uitsluiting uit de voedselketen via een dierenarts of de bevoegde autoriteit Enkel een dierenarts, het FAVV of BCP kan een paard of ezel definitief uit de voedselketen uitsluiten door de ad hoc rubriek van het identificatiedocument in te vullen. Afgezien van de beslissing tot uitsluiting die om administratieve redenen door de overheid wordt genomen, is […]

Mijn paardachtige is gestorven (niet in een slachthuis), wat moet ik doen ?
Created on 30/01/20 09:34

Het dier moet binnen 24 uur met chipnummer gemeld worden aan Rendac; U meldt de dood van het dier rechtstreeks in horseid (www.horseid.be(externe link)) of u meldt de dood aan de BCP die de databank aanpast. U bezorgt het paspoort aan een instantie van afgifte.De instantie van afgifte controleert de dood van het dier in de centrale […]

Groen licht voor paardenstallen in agrarisch gebied
Created on 15/11/17 10:33

Het houden van paarden voor hobbydoeleinden in agrarisch gebied was lang niet zo simpel. Zo konden eigenaars niet zomaar een stal optrekken in de weide die zij bezaten, wat leidde tot grote ontevredenheid bij de hobbyhouders. In verschillende arresten van de Raad van State en de Raad voor Vergunningsbetwistingen werd immers geoordeeld dat het houden […]

WHAT’S NEW ON HORSEID
Created on 17/07/17 11:00

HorseID evolueert en houdt rekening met uw vragen om de encoderingen te vergemakkelijken. Vanaf 18/07/2017 worden 2 nieuwe mutatiemogelijkheden aangeboden : de mutatie « houder» opgestart door de nieuwe houder de mutatie « einde van houderschap»   Welke zijn hun voordelen : 1.    Mutatie « houder » De mutatie « houder » kon tot nu toe enkel door de vorige houder ingegeven worden […]

Opheffing van het verplicht gezondheidscertificaat voor bepaalde types van verkeer van paardachtigen tussen België, Nederland, het Groothertogdom Luxemburg en Frankrijk.
Created on 15/05/17 16:33

      Persbericht  Opheffing van het verplicht gezondheidscertificaat voor bepaalde types van verkeer van paardachtigen tussen België, Nederland, het Groothertogdom Luxemburg en Frankrijk. België, Nederland, het Groothertogdom Luxemburg en Frankrijk hebben op 15 mei een memorandum van overeenstemming ondertekend om het verkeer van paardachtigen tussen deze landen te vergemakkelijken.  Vanaf 1 juni 2017 moeten […]

Agenda upcoming

Geen gebeurtenissen gevonden

Contact

Belgicastraat 9 / 3
1930 Zaventem

 Email: info@cbc-bcp.beemail-cbc-bcp
telephone-cbc-bcp Tel: +32(0)2/478.27.54
 Fax: +32(0)2/242.26.44printer-cbc-bcp