Identificatie van paarden

Een correcte identificatie in beelden

Identificatie van de paardachtigen – referentie website : FOD volksgezondheid 

Waarom moeten de paardachtigen geïdentificeerd worden?

 • In het kader van de voedselveiligheid
 • Om de traceerbaarheid te garanderen
 • Om de besmettelijke ziektes te vermijden

Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) staat in voor de voedselveiligheid. Paarden, pony’s en ezels maken deel uit van de voedselketen.

Het Koninklijk Besluit van 07 november 2022 betreffende de regels inzake inrichtingen waar paardachtigen worden gehouden en de traceerbaarheid van paardachtigen moet worden gezien in het kader van de veiligheid van de voedselketen.

Dit besluit is een aanvulling op de bepalingen in de Europese regelgeving (www.health.belgium.be/nl/reglementering), die kan worden geraadpleegd op de website van de FOD Volksgezondheid.

Vanaf hun geboorte worden alle paardachtigen beschouwd als voedselproducerende dieren die op elk moment in de voedselketen terecht kunnen komen.

Teneinde de bescherming van de volksgezondheid te garanderen, werd het onontbeerlijk geacht de traceerbaarheid van de paardachtigen te kunnen garanderen om, in het geval van aanwezigheid van residuen van geneesmiddelen, de paardachtige uit te sluiten voor menselijke consumptie. Dit kan enkel door alle paardachtigen te identificeren.

De identificatie gebeurde in verschillende stappen en is wettelijk verplicht sinds 2008 voor ieder paard dat op het Belgisch grondgebied verblijft:

 • Identificatie van de paarden die naar het slachthuis gaan of geëxporteerd worden: sinds 01.07.2006.
 • Identificatie van de veulens geboren vanaf 2006, de paarden die aan verzamelingen deelnemen en diegene die van eigenaar veranderen: sinds 01.07.2007.
 • Identificatie van alle andere paarden die op het Belgisch grondgebied verblijven: sinds 01.07.2008.

Horse and donkeyWelke paardachtigen dienen verplicht geïdentificeerd te zijn?

  • Elk veulen verblijvend op het Belgisch grondgebied.
  • Elke paardachtige afkomstig uit een andere lidstaat dient geregistreerd te worden in HorseID binnen de 30 dagen na aankomst op het Belgisch grondgebied.
  • Elke paardachtige uit een derde land die definitief op het Belgisch grondgebied binnengebracht wordt, dient binnen de 3 maanden na aankomst geïdentificeerd te worden.
Definitieve introductie wordt beschouwd als introductie op het Belgische grondgebied van paardachtigen andere dan degene die deelnemen aan een wedstrijd, een competitie, een tentoonstelling of een training voor een maximale duur van negentig dagen op het Belgisch grondgebied.

Een uitzondering is voorzien voor

 • paardachtigen die hoogstens negentig dagen bij wedstrijden, paardenrennen, shows, trainingen en sleepwerkzaamheden betrokken zijn;
 • mannelijke paardachtigen die in het voortplantingsseizoen als fokdieren worden gehouden;
 • vrouwelijke paardachtigen die hoogstens negentig dagen als fokdieren worden gehouden;

die op ons grondgebied verblijven en paardachtigen die om medische redenen in een Belgische kliniek verblijven. Deze laatsten mogen op Belgisch grondgebied blijven zonder als definitief ingevoerd te worden beschouwd.

Contact

Belgicastraat 9 / 3
1930 Zaventem

 Email: info@cbc-bcp.beemail-cbc-bcp
telephone-cbc-bcp Tel: +32(0)2/478.27.54
 Fax: +32(0)2/242.26.44printer-cbc-bcp