Belgisch Stamboekveulen

Identificatie van een veulen bestemd om ingeschreven te worden in een Belgisch erkend stamboek.

De houder stuurt het “dekbewijs of de geboorteaangifte” (geldend identificatieaanvraag) naar het secretariaat van het Belgisch erkend stamboek. Op de Belgische dekbewijzen zijn alle vereiste gegevens opgenomen.

Beschikt u over een buitenlands dekbewijs dan moet u een “aanvraagformulier identificatie paardachtige” invullen en bijvoegen.

Het stamboek gaat na of het betreffende paard in aanmerking kan komen voor inschrijving in het stamboek en maakt vervolgens de identificatieaanvraag over aan de beheerder van de centrale databank, zijnde de Belgische Confederatie van het Paard.

Vooraleer de identificatieaanvraag te doen bij het stamboek, moet de houder evoor zorgen dat hij gekend is bij de centrale databank. hiervoor kan u met ons contact opnemen.

U kan kiezen tussen 2 verschillende identificatieprocedures:

A. ONLINE PROCEDURE (hiervoor moeten wij over een geldig emailadres van u beschikken)

 • De houder zal een verzoek tot betaling ontvangen (per email) om de identificatie van zijn paard op te starten.
 • Zodra de betaling uitgevoerd is zal de houder het “identificatieattest voor paardachtigen” per email ontvangen
 • Bij ontvangst van het identificatieattest neemt de houder contact op met de dierenarts-identificeerder en hij drukt de documenten af om de paardachtige te laten identificeren.
 • Binnen de 5 werkdagen na de identificatie moet bij voorkeur de dierenarts-identificeerder het identificatieattest terugsturen naar de desbetreffende dienst, het stamboek of BCP (DIP).
 • Na controle en encodering zal de houder een “bevestiging van encodering van de paardachtige in de centrale databank” per email ontvangen.
 • Het paspoort wordt binnen de 60 werkdagen door het stamboek afgeleverd .

B. PAPIEREN PROCEDURE

 • Wanneer de centrale databank de gegevens van uw paard ontvangen heeft, zal per post een factuur verzonden worden aan de houder.
 • Na ontvangst van de betaling wordt het “identificatieattest voor paardachtigen” per post naar de houder verstuurd. Er wordt dan contact met de dierenarts-identificeerder opgenomen om de paardachtige te laten identificeren.
 • Binnen de 5 werkdagen na de identificatie moet bij voorkeur de dierenarts-identificeerder het identificatieattest opsturen naar de desbetreffende dienst, Stamboek of BCP (DIP).
 • Na controle en encodering zal de houder een “bevestiging van encodering van de paardachtige in de centrale databank” per post ontvangen.
 • Het paspoort wordt binnen de 60 werkdagen door het stamboek afgeleverd.

Contact

Belgicastraat 9 / 3
1930 Zaventem

 Email: info@cbc-bcp.beemail-cbc-bcp
telephone-cbc-bcp Tel: +32(0)2/478.27.54
 Fax: +32(0)2/242.26.44printer-cbc-bcp