Verzekeringen

Een levensverzekering voor uw paard

Men kan een sterfteverzekering voor een paard afsluiten. Deze verzekering dekt alle sterfterisico’s ten gevolge van ziekte (koliek enz.), ongevallen (humanitaire noodslachting inbegrepen), transport (tevens per vliegtuig), brand, elektrocutie, verdrinking, vergiftiging, blikseminslag en diefstal. De hospitalisatiekosten voor koliekoperaties zijn meestal in de standaardpolis meeverzekerd. Men kan ook de hospitalisatiekosten alsook de waarborg “onbruikbaarheid” van het paard door ziekte of ongeval voorzien.

De premies van deze verzekering hangen af van ouderdom van het paard, gebruik en verzekerde waarde.

chute1Verzekering van de ruiter

Een ruiter kan een persoonlijke ongevallenverzekering afsluiten, die alle ongevallen waarborgt die zich kunnen voordoen tijdens het paardrijden of bij het verzorgen van het paard. In deze polis kan een bedrag bij overlijden, bij blijvende invaliditeit, bij tijdelijke werkongeschiktheid (dagvergoeding) en medische kosten voorzien worden.

Familiale polis – Burgerlijke aansprakelijkheid (BA)

Het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat men als eigenaar of houder van paarden aansprakelijk is voor de schade, die door dieren veroorzaakt wordt aan derden en dit zowel voor lichamelijke als stoffelijke schade. Een verzekering Burgerlijke aansprakelijkheid is bij het beoefenen van de paardensport aldus zeker geen overbodige luxe. Voor particulieren (recreatief) kan dit risico gedekt worden in de BA van de familiale polis, waardoor de schade, veroorzaakt door de gezinsleden en hun eventuele dieren of de dieren, die onder hun toezicht (bewaking) staan tegenover derden, gedekt is.

De BA verzekert:

  • De burgerrechtelijke aansprakelijkheid voor schade door toedoen van een verzekerd dier of een daarmee bespannen rijtuig.
  • De aansprakelijkheid van ieder andere persoon die toegelaten gebruiker is van je paard, voor zover die geen beroep kan doen op een eigen verzekering.

! Opgelet : eventuele schade aan het paard zelf is hierbij niet verzekerd !

Rechtsbijstand dekt:

  • De terugvordering van de schade die een derde aan de verzekerde heeft berokken.
  • De vergoeding van je schade wanneer de aansprakelijke derde onvermogend i.
  • De strafrechterlijk verdediging van de verzekerden, kosten van technische expertise enzovoort.

U dient echter wel aan uw verzekeringsmaatschappij te melden hoeveel paarden u bezit. Vanuit het oogpunt van de verzekering mag men als privépersoon slechts een beperkt aantal paarden bezitten om nog over “privé” te kunnen spreken. Men gaat er van uit dat iemand die een tiental of meer paarden bezit vanaf dat moment niet echt meer als privé kan beschouwd worden. Het is zeer belangrijk dit alles bij uw verzekeringsmaatschappij na te vragen. De verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid voor paarden is meestal beperkt tot een bepaald aantal paarden. Indien u dit aantal overschrijdt bent u niet meer verzekerd.

Iemand die regelmatig een paard gebruikt (bvb. als wandelpaard of voor wedstrijden) kan zijn polis ook uitbreiden met de waarborg “Schade aan de paarden zelf en het materiaal” (bvb. zadel) mits een extra premie.

Voor de mensen die beroepshalve met paarden bezig zijn (maneges, handelaars, beroepsruiters…) bestaat een BA uitbatingverzekering. Deze polis dekt de schade door de paarden aan derden. (bvb. uitbreken uit de weide met een verkeersongeval als gevolg).

Neem zeker tijdig contact op met uw makelaar of verzekeringsmaatschappij en bespreek uw situatie en de afgesloten polissen, opdat u goed weet waarvoor u al dan niet verzekerd bent !

Contact

Belgicastraat 9 / 3
1930 Zaventem

 Email: info@cbc-bcp.beemail-cbc-bcp
telephone-cbc-bcp Tel: +32(0)2/478.27.54
 Fax: +32(0)2/242.26.44printer-cbc-bcp