Nieuw Koninklijk Besluit betreffende de identificatie van toepassing vanaf 2014

Een nieuw Koninklijk Besluit betreffende de identificatie en de encodering van de paardachtigen in een centrale databank werd op 11/10/2013 in het belgisch staatsblad gepubliceerd en zal van toepassing zijn vanaf 01 januari 2014

Om zich in overeenstemming te zetten met de Europese Reglementering werd er een nieuw koninklijk besluit gepubliceerd.

Enkele fundamentele wijzigingen werden aangebracht en zullen vanaf 01 januari 2014 van toepassing zijn.

Dit besluit volgt ook een belangrijke modernisering-fase van de databank.

Alvorens de reglementering van toepassing wordt, zal een elektronisch portaal ontwikkeld worden om de klantengegevens, paardachtigen, identificatieaanvragen te kunnen raadplegen en documenten elektronisch te bekomen.

De identificatie van een paardachtige zal heel vlotter behandeld worden.

De belangrijkste wijzigingen zijn

1. Het begrip eigenaar verdwijnt, alleen het begrip houder wordt weerhouden als verantwoordelijke voor de identificatie in de databank en als contactpersoon bij de BCP.

Definitie van houder: elke natuurlijke of rechtspersoon die het eigendomsrecht heeft over, of in het bezit is van een paardachtige of belast is met het houden ervan, al dan niet tegen financiële vergoeding, zowel permanent als tijdelijk, ook tijdens het vervoer, op een markt of tijdens een wedstrijd, races of culturele evenementen

2. Nieuw begrip: BEDRIJF waar het dier gehouden wordt

Definitie van bedrijf: landbouwbedrijf of trainingscentrum, paardenstal, of, in het algemeen, iedere ruimte of iedere inrichting waar gewoonlijk paardachtigen worden gehouden of gefokt, ongeacht hun gebruik

3. Het paspoort :

Het paspoort is geen eigendomsbewijs.

Een kopie van het paspoort is op de verblijfplaats van de paardachtigen toegelaten (als die plaats verschillend van die van de houder is)

4. Modernisering van de centrale databank – elektronische procedure

Ontwikkeling van een elektronisch portal :

  • Elektronische encodering van de aanvragen
  • Activeren van een klantrekening, raadpleging van de gegevens en paardachtigen in houderschap
  • Online betaling
  • Opsturen van elektronische documenten
  • elektronische mutatieprocedure
De huidige procedure voor de stamboekveulens blijft, de identificatie wordt via het stamboek geregeld. De houder moet eerst een klantrekening bij BCP activeren

5. Veulensidentificatie:

De veulens dienen voor 31 december van het geboortejaar of binnen de 6 maanden van de geboorte geïdentificeerd te worden.

6. Statuut van de paardachtigen

De paardachtigen blijven automatisch in de voedselketen. De houder zal geen keuze meer mogen maken op het ogenblik van de identificatieaanvraag. De definitieve uitsluiting van de paardachtige uit de voedselketen zal in een volgende stap door de houder moeten gebeuren (via de elektronische mutatieprocedure ofwel per email, fax of post)

7. Paardachtigen uit een andere lidstaat

De paardachtigen uit een andere lidstaat en definitief in België ingebracht zullen binnen de 30 dagen van aankomst geencodeerd worden. De identificatieaanvraag zal samen met een kopie van het paspoort en een kopie van het gezondheidscertificaat ingediend worden. Ze zullen onmiddellijk in de databank geencodeerd worden zonder beroep op een dierenarts. Indien het gezondheidscertificaat ontbreekt zal de paardachtige door een identificeerder geïndentificeerd moeten worden.

8. Afschaffing van het mutatiedocument

Het mutatiedocument wordt afgeschaft. Elke wijziging zal tenzij door de elektronische mutatieprocedure  tenzij per brief doorgestuurd worden.

De mutatiedocumenten in omloop mogen bewaard worden en blijven geldig om een wijziging te melden.

Wij blijven ter uwer beschikking voor meer informatie, aarzel niet, wij zijn op Agribex (3-8 december)

Koninklijk Besluit van 26 oktober 2013

 

 

Actualiteit van de BCP

L'actualité de la CBC

Uitsluiting uit de voedselketen via een dierenarts of de bevoegde autoriteit
Gepubliceerd op 15:26Publié 15:26

Uitsluiting uit de voedselketen via een dierenarts of de bevoegde autoriteit Enkel een dierenarts, het FAVV of BCP kan een paard of ezel definitief uit de voedselketen uitsluiten door de ad hoc rubriek van het identificatiedocument in te vullen. Afgezien van de beslissing tot uitsluiting die om administratieve redenen door de overheid wordt genomen, is […]

Uitbraak Rhinopneumonie CES Valencia Tour
Gepubliceerd op 09:20Publié 09:20

Ten gevolge van een uitbraak van EHV-1, ook gekend als Rhinopneumonie, is de CES Valencia Tour afgelast. In overeenstemming met de FEI Veterinary Regulations, artikel 1029.7, worden alle paarden die sinds 1 februari 2021 aanwezig waren op de CES Valencia Tour geblokkeerd in de FEI databank en deze mogen niet deelnemen aan andere FEI evenementen. […]

Persbericht: Update na Ministerieel Besluit van 28 juli 2020
Gepubliceerd op 10:38Publié 10:38

Persbericht: Update na Ministerieel Besluit van 28 juli 2020 De coronacijfers doen het niet goed. Het aantal besmettingen in ons land stijgt en de veiligheidsraad trok deze week nogmaals aan de alarmbel. De maatregelen zijn niet leuk, maar wel noodzakelijk.   Nadat er vorige week al een mondmaskerplicht op de wedstrijden kwam, worden nu ook […]

Update Corona 17/07: Bevestiging van versoepeling paardrijden op de Corona Infolijn
Gepubliceerd op 11:35Publié 11:35

Paardrijden op de eigen weide/piste is toegestaan. Paardrijden (in het zadel, aangespannen of aangelijnd) is ook toegestaan onder volgende strikte voorwaarden: Als fysieke activiteit in openlucht zonder fysiek contact, eventueel samen met mensen die onder hetzelfde dak wonen, en/of in het gezelschap van maximum twee, steeds dezelfde, andere personen (ruiters); Als training of les met […]

20-04: Update: Verduidelijkingen aan de Corona-update na het Ministerieel Besluit van 17/04/2020
Gepubliceerd op 15:38Publié 15:38

Op vrijdag 17 april 2020 werd het Ministerieel Besluit aangepast.  Algemeen is het standpunt van de Nationale Veiligheidsraad duidelijk dat de essentiële zorg van het dier omwille van het dierenwelzijn belangrijk is en gegarandeerd moet blijven, mits respect voor de fysieke afstand en de hygiëne door en voor de personen die er mee omgaan. Paardrijden […]

17-4 Update Corona richtlijnen: officiële bevestiging dat ritten te paard met maximum twee ruiters, enkel met het oog op het welzijn van het dier, toegestaan zijn
Gepubliceerd op 19:59Publié 19:59

Nog onduidelijkheid voor de menners en dravers. Het net gepubliceerd Ministerieel besluit van 17 april 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020, bevat één voor de paardensector belangrijke wijziging. Bij de toegestane activiteiten wordt nu ook vermeld: “ritten te paard, en dit enkel met het oog op het welzijn van het […]

16-04 – Wachten op officiële bevestiging
Gepubliceerd op 14:11Publié 14:11

Naar aanleiding van de Nationale Veiligheidsraad, welke gisterennamiddag plaatsvond, wordt er nu reeds langs verschillende kanalen gecommuniceerd dat wandelen met paarden opnieuw toegelaten zou zijn. Wij zijn inderdaad, als paardensector, eveneens positief hoopvol dat alles die richting uitwijst. Het is echter nog wachten op bevestiging van de officiële richtlijnen en het effectief in werking treden ervan. […]

Mijn paardachtige is gestorven (niet in een slachthuis), wat moet ik doen ?
Gepubliceerd op 09:34Publié 09:34

Het dier moet binnen 24 uur met chipnummer gemeld worden aan Rendac; U meldt de dood van het dier rechtstreeks in horseid (www.horseid.be(externe link)) of u meldt de dood aan de BCP die de databank aanpast. U bezorgt het paspoort aan een instantie van afgifte.De instantie van afgifte controleert de dood van het dier in de centrale […]

Groen licht voor paardenstallen in agrarisch gebied
Gepubliceerd op 10:33Publié 10:33

Het houden van paarden voor hobbydoeleinden in agrarisch gebied was lang niet zo simpel. Zo konden eigenaars niet zomaar een stal optrekken in de weide die zij bezaten, wat leidde tot grote ontevredenheid bij de hobbyhouders. In verschillende arresten van de Raad van State en de Raad voor Vergunningsbetwistingen werd immers geoordeeld dat het houden […]

WHAT’S NEW ON HORSEID
Gepubliceerd op 11:00Publié 11:00

HorseID evolueert en houdt rekening met uw vragen om de encoderingen te vergemakkelijken. Vanaf 18/07/2017 worden 2 nieuwe mutatiemogelijkheden aangeboden : de mutatie « houder» opgestart door de nieuwe houder de mutatie « einde van houderschap»   Welke zijn hun voordelen : 1.    Mutatie « houder » De mutatie « houder » kon tot nu toe enkel door de vorige houder ingegeven worden […]

Agenda upcoming

Geen gebeurtenissen gevonden

Contact

Belgicastraat 9 / 3
1930 Zaventem

 Email: info@cbc-bcp.beemail-cbc-bcp
telephone-cbc-bcp Tel: +32(0)2/478.27.54
 Fax: +32(0)2/242.26.44printer-cbc-bcp