Nieuw Koninklijk Besluit betreffende de identificatie van toepassing vanaf 2014

Een nieuw Koninklijk Besluit betreffende de identificatie en de encodering van de paardachtigen in een centrale databank werd op 11/10/2013 in het belgisch staatsblad gepubliceerd en zal van toepassing zijn vanaf 01 januari 2014

Om zich in overeenstemming te zetten met de Europese Reglementering werd er een nieuw koninklijk besluit gepubliceerd.

Enkele fundamentele wijzigingen werden aangebracht en zullen vanaf 01 januari 2014 van toepassing zijn.

Dit besluit volgt ook een belangrijke modernisering-fase van de databank.

Alvorens de reglementering van toepassing wordt, zal een elektronisch portaal ontwikkeld worden om de klantengegevens, paardachtigen, identificatieaanvragen te kunnen raadplegen en documenten elektronisch te bekomen.

De identificatie van een paardachtige zal heel vlotter behandeld worden.

De belangrijkste wijzigingen zijn

1. Het begrip eigenaar verdwijnt, alleen het begrip houder wordt weerhouden als verantwoordelijke voor de identificatie in de databank en als contactpersoon bij de BCP.

Definitie van houder: elke natuurlijke of rechtspersoon die het eigendomsrecht heeft over, of in het bezit is van een paardachtige of belast is met het houden ervan, al dan niet tegen financiële vergoeding, zowel permanent als tijdelijk, ook tijdens het vervoer, op een markt of tijdens een wedstrijd, races of culturele evenementen

2. Nieuw begrip: BEDRIJF waar het dier gehouden wordt

Definitie van bedrijf: landbouwbedrijf of trainingscentrum, paardenstal, of, in het algemeen, iedere ruimte of iedere inrichting waar gewoonlijk paardachtigen worden gehouden of gefokt, ongeacht hun gebruik

3. Het paspoort :

Het paspoort is geen eigendomsbewijs.

Een kopie van het paspoort is op de verblijfplaats van de paardachtigen toegelaten (als die plaats verschillend van die van de houder is)

4. Modernisering van de centrale databank – elektronische procedure

Ontwikkeling van een elektronisch portal :

  • Elektronische encodering van de aanvragen
  • Activeren van een klantrekening, raadpleging van de gegevens en paardachtigen in houderschap
  • Online betaling
  • Opsturen van elektronische documenten
  • elektronische mutatieprocedure
De huidige procedure voor de stamboekveulens blijft, de identificatie wordt via het stamboek geregeld. De houder moet eerst een klantrekening bij BCP activeren

5. Veulensidentificatie:

De veulens dienen voor 31 december van het geboortejaar of binnen de 6 maanden van de geboorte geïdentificeerd te worden.

6. Statuut van de paardachtigen

De paardachtigen blijven automatisch in de voedselketen. De houder zal geen keuze meer mogen maken op het ogenblik van de identificatieaanvraag. De definitieve uitsluiting van de paardachtige uit de voedselketen zal in een volgende stap door de houder moeten gebeuren (via de elektronische mutatieprocedure ofwel per email, fax of post)

7. Paardachtigen uit een andere lidstaat

De paardachtigen uit een andere lidstaat en definitief in België ingebracht zullen binnen de 30 dagen van aankomst geencodeerd worden. De identificatieaanvraag zal samen met een kopie van het paspoort en een kopie van het gezondheidscertificaat ingediend worden. Ze zullen onmiddellijk in de databank geencodeerd worden zonder beroep op een dierenarts. Indien het gezondheidscertificaat ontbreekt zal de paardachtige door een identificeerder geïndentificeerd moeten worden.

8. Afschaffing van het mutatiedocument

Het mutatiedocument wordt afgeschaft. Elke wijziging zal tenzij door de elektronische mutatieprocedure  tenzij per brief doorgestuurd worden.

De mutatiedocumenten in omloop mogen bewaard worden en blijven geldig om een wijziging te melden.

Wij blijven ter uwer beschikking voor meer informatie, aarzel niet, wij zijn op Agribex (3-8 december)

Koninklijk Besluit van 26 oktober 2013

 

 

Actualiteit van de BCP

L'actualité de la CBC

Uitbraak Equine Infectieuze Anemie (EIA) in de provincie Antwerpen.
Gepubliceerd op 13:37Publié 13:37

Op 26/2 kregen meerdere dierenartsen melding van ‘World Animal Health Information System’ of WAHIS dat er een bevestigd geval was van EIA in de provincie Antwerpen (bevestiging op 19/2). Eén paard stierf, een andere werd ingeslapen en de resterende paarden van het bedrijf werden voor drie maanden in quarantaine geplaatst waarbij de nodige bloedonderzoeken, zijnde […]

Hoe reageren bij symptomen van Rhinopneumonie
Gepubliceerd op 14:51Publié 14:51

Beste, Vorige week werd er helaas een uitbraak van zenuwstoornissen door Rhinopneumonie (EHV1) vastgesteld in de provincie Luik. Momenteel zijn er ter plaatse nog meerdere paarden ziek en is het bedrijf in quarantaine. Helaas lijkt het erop dat het virus zich verspreid heeft naar andere stallen met ook daar gevallen van koorts, zenuwstoornissen en abortus. […]

Uitbraak Rhinopneumonie in Vlaams-Brabant
Gepubliceerd op 15:19Publié 15:19

Ten gevolge van de uitbraak van Rhinopneumonie in Vlaams-Brabant raden wij aan om uiterst waakzaam te zijn! Jaarlijks zijn er wereldwijd uitbraken van Rhinopneumonie. Het is echter mogelijk om het aantal en de uitgebreidheid van die uitbraken te verminderen door vaccinatie. Dat houdt in een basisvaccinatie vanaf een leeftijd van 5-6 maanden van twee injecties […]

“Belgian Breeder’s Bonus”, een succesverhaal!
Gepubliceerd op 13:27Publié 13:27

Het vervolg van: Belgian Breeders Bonus nog onvoldoende bekend bij de fokker, Jaak Vermeulen van het Dingeshof, fokker van Katanga Uit navolgend artikel blijkt dat de Belgian Breeders Bonus nog lang niet bij alle fokkers bekend is, zelfs niet bij de fokker van Katanga van het Dingeshof, één van de toppers uit de ranking. Hoog […]

Belgian Breeder’s Bonus
Gepubliceerd op 14:15Publié 14:15

Belgian Breeder’s Bonus “Supporting Belgian Breeders Together” Passie en expertise, maar bovenal hard werk moet worden beloond! Daarom heeft de Belgische paardensector de handen in elkaar geslagen om de beste fokkers van België een financiële steun te geven. De beste fokkers van België, zijn namelijk ook de beste fokkers van de wereld! De Belgian Breeder’s […]

Uitsluiting uit de voedselketen via een dierenarts of de bevoegde autoriteit
Gepubliceerd op 15:26Publié 15:26

Uitsluiting uit de voedselketen via een dierenarts of de bevoegde autoriteit Enkel een dierenarts, het FAVV of BCP kan een paard of ezel definitief uit de voedselketen uitsluiten door de ad hoc rubriek van het identificatiedocument in te vullen. Afgezien van de beslissing tot uitsluiting die om administratieve redenen door de overheid wordt genomen, is […]

Mijn paardachtige is gestorven (niet in een slachthuis), wat moet ik doen ?
Gepubliceerd op 09:34Publié 09:34

Het dier moet binnen 24 uur met chipnummer gemeld worden aan Rendac; U meldt de dood van het dier rechtstreeks in horseid (www.horseid.be(externe link)) of u meldt de dood aan de BCP die de databank aanpast. U bezorgt het paspoort aan een instantie van afgifte.De instantie van afgifte controleert de dood van het dier in de centrale […]

Groen licht voor paardenstallen in agrarisch gebied
Gepubliceerd op 10:33Publié 10:33

Het houden van paarden voor hobbydoeleinden in agrarisch gebied was lang niet zo simpel. Zo konden eigenaars niet zomaar een stal optrekken in de weide die zij bezaten, wat leidde tot grote ontevredenheid bij de hobbyhouders. In verschillende arresten van de Raad van State en de Raad voor Vergunningsbetwistingen werd immers geoordeeld dat het houden […]

WHAT’S NEW ON HORSEID
Gepubliceerd op 11:00Publié 11:00

HorseID evolueert en houdt rekening met uw vragen om de encoderingen te vergemakkelijken. Vanaf 18/07/2017 worden 2 nieuwe mutatiemogelijkheden aangeboden : de mutatie « houder» opgestart door de nieuwe houder de mutatie « einde van houderschap»   Welke zijn hun voordelen : 1.    Mutatie « houder » De mutatie « houder » kon tot nu toe enkel door de vorige houder ingegeven worden […]

Opheffing van het verplicht gezondheidscertificaat voor bepaalde types van verkeer van paardachtigen tussen België, Nederland, het Groothertogdom Luxemburg en Frankrijk.
Gepubliceerd op 16:33Publié 16:33

      Persbericht  Opheffing van het verplicht gezondheidscertificaat voor bepaalde types van verkeer van paardachtigen tussen België, Nederland, het Groothertogdom Luxemburg en Frankrijk. België, Nederland, het Groothertogdom Luxemburg en Frankrijk hebben op 15 mei een memorandum van overeenstemming ondertekend om het verkeer van paardachtigen tussen deze landen te vergemakkelijken.  Vanaf 1 juni 2017 moeten […]

Agenda upcoming

Geen gebeurtenissen gevonden

Contact

Belgicastraat 9 / 3
1930 Zaventem

 Email: info@cbc-bcp.beemail-cbc-bcp
telephone-cbc-bcp Tel: +32(0)2/478.27.54
 Fax: +32(0)2/242.26.44printer-cbc-bcp