WHAT’S NEW ON HORSEID

new-2

HorseID evolueert en houdt rekening met uw vragen om de encoderingen te vergemakkelijken.

Vanaf 18/07/2017 worden 2 nieuwe mutatiemogelijkheden aangeboden :

 • de mutatie « houder» opgestart door de nieuwe houder
 • de mutatie « einde van houderschap»

 

Welke zijn hun voordelen :

1.    Mutatie « houder »

De mutatie « houder » kon tot nu toe enkel door de vorige houder ingegeven worden met de melding van het klantnummer van de nieuwe houder.  Om de overdracht te vergemakkelijken wordt nu ook de mogelijkheid gegeven om het email adres te melden.

HorseID biedt nu ook  de mogelijkheid aan om een mutatie door de nieuwe houder in te geven, dit bij het oproepen van de paardachtige die hij op zijn naam wil registreren (oproeping op basis van chipnr of UELN)

Elke mutatieaanvraag dient door beide partijen bevestigd te worden ongeacht wie de aanvraag opgestart heeft. Beide partijen zullen een bericht per mail ontvangen.

Voordelen :

 • sneller
 • eenvoudiger
 • kan door zowel de oude houder als de nieuwe houder opgestart worden
 • dient door de andere partij te worden bevestigd
 • Zonder opvolging binnen de gestelde termijn (30 dagen) wordt de mutatie automatisch aangemaakt en effectief.

OPGELET : overeenkomstig de reglementering beheert de databank enkel en alleen houdersgegevens en GEEN eigenaars van paardachtigen.

Houder : « Elke natuurlijke of rechtspersoon die het eigendomsrecht heeft over, of in het bezit is van een paardachtige of belast is met het houden ervan, al dan niet tegen financiële vergoeding, zowel permanent als tijdelijk, ook tijdens het vervoer, op een markt of tijdens een wedstrijd, races of culturele evenementen. »

2.    Mutatie « einde van houderschap »

Met de  mutatie « einde van houderschap » kan de houder gemakkelijk paardachtigen uit zijn houderschapslijst afmelden.  Bijvoorbeeld, wanneer een paardachtige nog steeds op uw lijst vermeld staat maar verkocht werd of uw bedrijf verlaten heeft en u hebt geen gegevens van de nieuwe houder, dan kan deze mutatie gebruikt worden om de paardachtige af te melden.

Opgelet, er bestaan andere mutaties:

 • Mutatie Sterfte : gestorven paardachtigen
 • Mutatie Export  : paardachtigen die het Belgisch grondgebied verlaten hebben
 • Mutatie houder : paardachtigen die van houder veranderen en het klantnummer of emailadres van de vorige houder of nieuwe houder is gekend.

Voordelen:

 • Sneller
 • Eenvoudiger
 • Update van de houderschapslijst

Hoe kan deze mutatie ingegeven worden?

Informatie met de verschillende stappen vindt u terug op de BCP website.

Ter herinnering, De mutaties kunnen enkel en alleen ingegeven worden voor paardachtigen die in de centrale gegevensbank geïdentificeerd en geregistreerd zijn.  .

* Geïdentificeerd en geregistreerd paardachtige : paardachtige voorzien van een conform paspoort, geïdentificeerd met een microchip en definitief geregistreerd in de centrale gegevensbank.

Actualiteit van de BCP

L'actualité de la CBC

Uitbraak Equine Infectieuze Anemie (EIA) in de provincie Antwerpen.
Gepubliceerd op 13:37Publié 13:37

Op 26/2 kregen meerdere dierenartsen melding van ‘World Animal Health Information System’ of WAHIS dat er een bevestigd geval was van EIA in de provincie Antwerpen (bevestiging op 19/2). Eén paard stierf, een andere werd ingeslapen en de resterende paarden van het bedrijf werden voor drie maanden in quarantaine geplaatst waarbij de nodige bloedonderzoeken, zijnde […]

Hoe reageren bij symptomen van Rhinopneumonie
Gepubliceerd op 14:51Publié 14:51

Beste, Vorige week werd er helaas een uitbraak van zenuwstoornissen door Rhinopneumonie (EHV1) vastgesteld in de provincie Luik. Momenteel zijn er ter plaatse nog meerdere paarden ziek en is het bedrijf in quarantaine. Helaas lijkt het erop dat het virus zich verspreid heeft naar andere stallen met ook daar gevallen van koorts, zenuwstoornissen en abortus. […]

Uitbraak Rhinopneumonie in Vlaams-Brabant
Gepubliceerd op 15:19Publié 15:19

Ten gevolge van de uitbraak van Rhinopneumonie in Vlaams-Brabant raden wij aan om uiterst waakzaam te zijn! Jaarlijks zijn er wereldwijd uitbraken van Rhinopneumonie. Het is echter mogelijk om het aantal en de uitgebreidheid van die uitbraken te verminderen door vaccinatie. Dat houdt in een basisvaccinatie vanaf een leeftijd van 5-6 maanden van twee injecties […]

“Belgian Breeder’s Bonus”, een succesverhaal!
Gepubliceerd op 13:27Publié 13:27

Het vervolg van: Belgian Breeders Bonus nog onvoldoende bekend bij de fokker, Jaak Vermeulen van het Dingeshof, fokker van Katanga Uit navolgend artikel blijkt dat de Belgian Breeders Bonus nog lang niet bij alle fokkers bekend is, zelfs niet bij de fokker van Katanga van het Dingeshof, één van de toppers uit de ranking. Hoog […]

Belgian Breeder’s Bonus
Gepubliceerd op 14:15Publié 14:15

Belgian Breeder’s Bonus “Supporting Belgian Breeders Together” Passie en expertise, maar bovenal hard werk moet worden beloond! Daarom heeft de Belgische paardensector de handen in elkaar geslagen om de beste fokkers van België een financiële steun te geven. De beste fokkers van België, zijn namelijk ook de beste fokkers van de wereld! De Belgian Breeder’s […]

Uitsluiting uit de voedselketen via een dierenarts of de bevoegde autoriteit
Gepubliceerd op 15:26Publié 15:26

Uitsluiting uit de voedselketen via een dierenarts of de bevoegde autoriteit Enkel een dierenarts, het FAVV of BCP kan een paard of ezel definitief uit de voedselketen uitsluiten door de ad hoc rubriek van het identificatiedocument in te vullen. Afgezien van de beslissing tot uitsluiting die om administratieve redenen door de overheid wordt genomen, is […]

Mijn paardachtige is gestorven (niet in een slachthuis), wat moet ik doen ?
Gepubliceerd op 09:34Publié 09:34

Het dier moet binnen 24 uur met chipnummer gemeld worden aan Rendac; U meldt de dood van het dier rechtstreeks in horseid (www.horseid.be(externe link)) of u meldt de dood aan de BCP die de databank aanpast. U bezorgt het paspoort aan een instantie van afgifte.De instantie van afgifte controleert de dood van het dier in de centrale […]

Groen licht voor paardenstallen in agrarisch gebied
Gepubliceerd op 10:33Publié 10:33

Het houden van paarden voor hobbydoeleinden in agrarisch gebied was lang niet zo simpel. Zo konden eigenaars niet zomaar een stal optrekken in de weide die zij bezaten, wat leidde tot grote ontevredenheid bij de hobbyhouders. In verschillende arresten van de Raad van State en de Raad voor Vergunningsbetwistingen werd immers geoordeeld dat het houden […]

WHAT’S NEW ON HORSEID
Gepubliceerd op 11:00Publié 11:00

HorseID evolueert en houdt rekening met uw vragen om de encoderingen te vergemakkelijken. Vanaf 18/07/2017 worden 2 nieuwe mutatiemogelijkheden aangeboden : de mutatie « houder» opgestart door de nieuwe houder de mutatie « einde van houderschap»   Welke zijn hun voordelen : 1.    Mutatie « houder » De mutatie « houder » kon tot nu toe enkel door de vorige houder ingegeven worden […]

Opheffing van het verplicht gezondheidscertificaat voor bepaalde types van verkeer van paardachtigen tussen België, Nederland, het Groothertogdom Luxemburg en Frankrijk.
Gepubliceerd op 16:33Publié 16:33

      Persbericht  Opheffing van het verplicht gezondheidscertificaat voor bepaalde types van verkeer van paardachtigen tussen België, Nederland, het Groothertogdom Luxemburg en Frankrijk. België, Nederland, het Groothertogdom Luxemburg en Frankrijk hebben op 15 mei een memorandum van overeenstemming ondertekend om het verkeer van paardachtigen tussen deze landen te vergemakkelijken.  Vanaf 1 juni 2017 moeten […]

Agenda upcoming

Geen gebeurtenissen gevonden

Contact

Belgicastraat 9 / 3
1930 Zaventem

 Email: info@cbc-bcp.beemail-cbc-bcp
telephone-cbc-bcp Tel: +32(0)2/478.27.54
 Fax: +32(0)2/242.26.44printer-cbc-bcp