Cijfers van de BCP – 2012

De Belgische Confederatie van het Paard, beheerder van de centrale databank van de paardachtigen in België  wenst jullie sommige statisteken over  de paardenpopulatie tussen het periode van 2008 tot 2012 mee te delen.

In het kader van voedselveiligheid werd door de Federale overheidsdienst en de FAVV  de oprichting van een centrale databank aan de BCP toevertrouwd. Door het Koninklijk besluit van 15 juni 2005 is de identificatie van de paardachtigen verplicht geworden. Sinds juli 2008 moeten alle paardachtigen die op Belgisch grondgebied verblijven door een elektronische chip geïdentificeerd zijn waarvan de gegevens in een  centrale databank opgenomen worden.
Na 6 jaren werking geven wij u een overzicht van onze cijfers.


Op 31 december 2012 zijn er in België 236.447 paardachtigen in de centrale gegevensbank geregistreerd. Dit aantal omvat de volledig geregistreerde paardachtigen (afgesloten dossiers – bewijs van registratie = mutatiedocument)  waarvan de gestorven  paarden in vermindering werden gebracht.
Het aantal geregistreerde paarden in de centrale gegevensbank blijft groeien met een groei van 15% sinds 2010.  Op basis van het schema hiernaast merken we dat de evolutie op de 2 laatste jaren tot een stabilisatie trekt, veroorzaakt door een daling van de identificatieaanvragen. De massaperiode is inderdaad reeds achter de rug.

Volgens onze schattingen kunnen we gerust zeggen dat het aantal geregistreerde paardachtigen in Belgïe rond de 260.000 in 2013 zal liggen, waarvan 24000 identificatieaanvragen in 2013 zullen ingediend worden.

Het aantal registreerde paardachtigen kan ook volgens het type bekeken worden.
Volgens de gegevens in de databank, 65% van de paardachtigen in België zijn paarden, 23% zijn pony’s, 7 % koudbloeden en maar 5% ezels, zebra’s zijn bijna onbestaanbaar.

Pony’s, koudbloeden en paarden kunnen samengevoegd worden.
Dit betekent dat 95% van paardachtigen in België paarden zijn.

De terminologie kan dus aangepast worden en vereenvoudigt worden: de benaming “paarden” kan gebruikt worden in plaats van “paardachtigen”.

De analyse kan en op basis van de verdeling van de verschillende registrerende verenigingen bekeken worden. Wanneer een paard in een fokkerijvereniging geregistreerd wordt, beschikt het over een UELN nummer (Universal equine life number), doorgegeven door het stamboek (belgische of buitenlandse stamboeken) na zijn geboorte  ofwel door BCP indien het over een paard zonder afstamming gaat.
Op basis van deze verdeling  trekken wij uw aandacht aan dat de Belgische stamboeken 55% van de geregistreerde paarden vertegenwoordigen. De meest actieve stamboeken  zijn BWP, SBS en Zangersheide die 35% van de Belgische paardenbevolking vertegenwoordigen.

Onder de rubriek “andere”(*) vinden we 25 kleinere Belgische stamboeken die minder dan 1% geregistreerde paarden in de databank hebben.
(*) = “andere” : Aflopend : Quarter Horse, Ezel vrienden, Haflinger, Jockey Club, Welsh, BFP, Fjord,Belgisch New Forest Pony, Miniatuurpaard, ISL, cheval trait belge wallon, LUSITANIEN, Palomino, Irish Cob S, vlaams paard, ADODANE, PRE, Franche Montagne, Arabo Friesen, Lipizan, Highland, connemara wallon, merens, Tinker, appaloosa.

De evolutie van het aantal identificatieaanvragen tussen 2008-2012 is zeer variabel.
Door de sinds 2007 (Koninklijk besluit van 16 juni 2005) verplichte identificatie van paarden die op Belgisch grondgebied verblijven, werd een massale inschrijving in 2008 (termijn) vastgesteld.

Sindsdien vermindert het aantal identificatieaanvragen met een stabilisatie rond de 25.000 formulieren per jaar.
Zoals eerder vermeld, kunnen wij in 2013 op circa 24.000 aanvragen rekenen.

BCP realiseert  3 verschillende types identificatie:

– Identificatie van paarden uit Belgische stamboeken
– Identificatie van paarden met buitenlandse paspoorten
– Identificatie van paarden zonder afstamming

Het onderzoek op deze criteria laat in 2012 bijna een  quasi identieke verdeling verschijnen  tussen deze 3 types : 1/3 elk met een kleine overheersing voor paarden uit Belgische stamboeken (43%).

Binnen de in 2012 ingediende aanvragen (26140), vinden we de in 2012 geboren veulens (9531) waarvan 400 ingeschreven zullen worden in buitenlandse stamboeken.

Deze aanvragen vertegenwoordigen 36% van de ingediende aanvragen, 22.4% betreffen veulens zonder afstamming, met equipass.

Last but not least, hebben wij de ratio tussen uitgesloten en in de voedselketen behouden paarden geanalyseerd.

Op basis van het totaal in de databank geregistreerde paarden zijn er 40% die uitgesloten zijn en 60% die in de voedselketen behouden worden.

Actualiteit van de BCP

L'actualité de la CBC

Belgian Breeder’s Bonus
Gepubliceerd op 14:15Publié 14:15

Belgian Breeder’s Bonus “Supporting Belgian Breeders Together” Passie en expertise, maar bovenal hard werk moet worden beloond! Daarom heeft de Belgische paardensector de handen in elkaar geslagen om de beste fokkers van België een financiële steun te geven. De beste fokkers van België, zijn namelijk ook de beste fokkers van de wereld! De Belgian Breeder’s […]

Uitsluiting uit de voedselketen via een dierenarts of de bevoegde autoriteit
Gepubliceerd op 15:26Publié 15:26

Uitsluiting uit de voedselketen via een dierenarts of de bevoegde autoriteit Enkel een dierenarts, het FAVV of BCP kan een paard of ezel definitief uit de voedselketen uitsluiten door de ad hoc rubriek van het identificatiedocument in te vullen. Afgezien van de beslissing tot uitsluiting die om administratieve redenen door de overheid wordt genomen, is […]

Uitbraak Rhinopneumonie CES Valencia Tour
Gepubliceerd op 09:20Publié 09:20

Ten gevolge van een uitbraak van EHV-1, ook gekend als Rhinopneumonie, is de CES Valencia Tour afgelast. In overeenstemming met de FEI Veterinary Regulations, artikel 1029.7, worden alle paarden die sinds 1 februari 2021 aanwezig waren op de CES Valencia Tour geblokkeerd in de FEI databank en deze mogen niet deelnemen aan andere FEI evenementen. […]

Persbericht: Update na Ministerieel Besluit van 28 juli 2020
Gepubliceerd op 10:38Publié 10:38

Persbericht: Update na Ministerieel Besluit van 28 juli 2020 De coronacijfers doen het niet goed. Het aantal besmettingen in ons land stijgt en de veiligheidsraad trok deze week nogmaals aan de alarmbel. De maatregelen zijn niet leuk, maar wel noodzakelijk.   Nadat er vorige week al een mondmaskerplicht op de wedstrijden kwam, worden nu ook […]

Update Corona 17/07: Bevestiging van versoepeling paardrijden op de Corona Infolijn
Gepubliceerd op 11:35Publié 11:35

Paardrijden op de eigen weide/piste is toegestaan. Paardrijden (in het zadel, aangespannen of aangelijnd) is ook toegestaan onder volgende strikte voorwaarden: Als fysieke activiteit in openlucht zonder fysiek contact, eventueel samen met mensen die onder hetzelfde dak wonen, en/of in het gezelschap van maximum twee, steeds dezelfde, andere personen (ruiters); Als training of les met […]

20-04: Update: Verduidelijkingen aan de Corona-update na het Ministerieel Besluit van 17/04/2020
Gepubliceerd op 15:38Publié 15:38

Op vrijdag 17 april 2020 werd het Ministerieel Besluit aangepast.  Algemeen is het standpunt van de Nationale Veiligheidsraad duidelijk dat de essentiële zorg van het dier omwille van het dierenwelzijn belangrijk is en gegarandeerd moet blijven, mits respect voor de fysieke afstand en de hygiëne door en voor de personen die er mee omgaan. Paardrijden […]

17-4 Update Corona richtlijnen: officiële bevestiging dat ritten te paard met maximum twee ruiters, enkel met het oog op het welzijn van het dier, toegestaan zijn
Gepubliceerd op 19:59Publié 19:59

Nog onduidelijkheid voor de menners en dravers. Het net gepubliceerd Ministerieel besluit van 17 april 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020, bevat één voor de paardensector belangrijke wijziging. Bij de toegestane activiteiten wordt nu ook vermeld: “ritten te paard, en dit enkel met het oog op het welzijn van het […]

16-04 – Wachten op officiële bevestiging
Gepubliceerd op 14:11Publié 14:11

Naar aanleiding van de Nationale Veiligheidsraad, welke gisterennamiddag plaatsvond, wordt er nu reeds langs verschillende kanalen gecommuniceerd dat wandelen met paarden opnieuw toegelaten zou zijn. Wij zijn inderdaad, als paardensector, eveneens positief hoopvol dat alles die richting uitwijst. Het is echter nog wachten op bevestiging van de officiële richtlijnen en het effectief in werking treden ervan. […]

Mijn paardachtige is gestorven (niet in een slachthuis), wat moet ik doen ?
Gepubliceerd op 09:34Publié 09:34

Het dier moet binnen 24 uur met chipnummer gemeld worden aan Rendac; U meldt de dood van het dier rechtstreeks in horseid (www.horseid.be(externe link)) of u meldt de dood aan de BCP die de databank aanpast. U bezorgt het paspoort aan een instantie van afgifte.De instantie van afgifte controleert de dood van het dier in de centrale […]

Groen licht voor paardenstallen in agrarisch gebied
Gepubliceerd op 10:33Publié 10:33

Het houden van paarden voor hobbydoeleinden in agrarisch gebied was lang niet zo simpel. Zo konden eigenaars niet zomaar een stal optrekken in de weide die zij bezaten, wat leidde tot grote ontevredenheid bij de hobbyhouders. In verschillende arresten van de Raad van State en de Raad voor Vergunningsbetwistingen werd immers geoordeeld dat het houden […]

Agenda upcoming

Geen gebeurtenissen gevonden

Contact

Belgicastraat 9 / 3
1930 Zaventem

 Email: info@cbc-bcp.beemail-cbc-bcp
telephone-cbc-bcp Tel: +32(0)2/478.27.54
 Fax: +32(0)2/242.26.44printer-cbc-bcp