De identificatie: een must voor uw paard

Hoewel de identificatie voor de in België definitief1 verblijvende paardachtigen  sedert 2008 verplicht is, wordt ze nog vaak over het hoofd gezien. Het is inderdaad zo dat een gechipt paard niet noodzakelijk in de databank opgenomen is.

In het begin beoogde de identificatie de veiligheid van de voedselketen te verzekeren. Het is dan ook zo dat sedert 2006, elk paard dat geslacht of geëxporteerd moet worden bij voorbaat geïdentificeerd en in de centrale databank moet opgenomen worden. Het beheer van de databank werd aan de Belgische Confederatie van het Paard vzw (BCP) toevertrouwd. Het jaar 2007 was een transitiejaar: iedereen kreeg tijd om het nodige voor de identificatie te doen. Sedert 2008, moet elke paardachtige die definitief op het Belgische grondgebied verblijft, aan de hand van een microchip geïdentificeerd  en in de centrale databank geëncodeerd zijn.

Is uw paardachtige correct geïdentificeerd?

De identificatie bestaat niet alleen in het inbrengen van een microchip door een dierenarts, maar moet ook aan de 3 volgende criteria beantwoorden:

1. De paardachtige moet over een EU conform paspoort beschikken, inclusief de bijlage “medische behandelingen (eindbestemming van het dier)”.

2. De paardachtige moet over een microchip beschikken die beantwoordt aan de ISO-normen 11784 en 11785.

3. De paardachtige moet in de  centrale databank, beheerd door de BCP, geëncodeerd zijn.

Deze inschrijving gebeurt alleen op de verantwoordelijkheid van de houder, zelfs wanneer het inbrengen van de microchip door een dierenarts gebeurde. Elke geïdentificeerde en in de centrale databank ingeschreven paardachtige heeft een bewijs van identificatie ontvangen. Zou dit niet het geval zijn, dan moet de eigenaar zich in contact stellen  met een van de regionale vleugels van de BCP: namelijk VCP (Korbeek-Lo) of CWBC (Ciney).

De controle van encodering kan online gebeuren via de website www.cbc-bcp.be met het nummer van de microchip of het UELN van de paardachtige.

Waarom moeten paardachtigen geïdentificeerd worden?

Het doel van de identificatie betreft niet alleen de veiligheid van de voedselketen, maar laat eveneens de traceerbaarheid van het dier toe. De traceerbaarheid laat o.a. toe een epidemie te controleren, te blokkeren en/of te beheersen (bv Rhinopneumonie, Infectieuze anemie,…)

De centrale databank is eveneens een belangrijke statistische informatiebron. Dankzij de identificatie kan de evolutie van de paardenstapel  bestudeerd worden. De gegevens zullen toelaten het marktpotentieel van de paardensector in ons land beter te kennen. Anderzijds zullen de gegevens de nodige argumenten leveren voor de belangrijke politieke beslissingen binnen de sector.

De verzamelde gegevens2 zullen aan iedereen toelaten de stedenbouwkundige aanvragen of milieuvergunningen, evenals het verwijderen van de gestorven dieren, de mestbank, of het vervoer van de dieren beter te beheren.

Op te merken valt dat de encodering in de centrale databank in geen geval een eigendomsbewijs betekent. Alleen een verkoopacte, een contract of een factuur is een bewijs van eigendom.

Er wordt aan de houders van de paardachtigen ten zeerste aangeraden hun persoonlijke gegevens binnen de databank te controleren. Vanaf januari 2014 zal dat via het e-platform van de BCP kunnen gebeuren.

 

1 Elk paard dat langer dan 90 dagen op het Belgisch grondgebied verblijft, wordt beschouwd als zijnde definitief binnengebracht.

2 De vertrouwelijkheid van de opgenomen gegevens is gegarandeerd in functie van de wetgeving over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

 

 

Actualiteit van de BCP

L'actualité de la CBC

Uitbraak Equine Infectieuze Anemie (EIA) in de provincie Antwerpen.
Gepubliceerd op 13:37Publié 13:37

Op 26/2 kregen meerdere dierenartsen melding van ‘World Animal Health Information System’ of WAHIS dat er een bevestigd geval was van EIA in de provincie Antwerpen (bevestiging op 19/2). Eén paard stierf, een andere werd ingeslapen en de resterende paarden van het bedrijf werden voor drie maanden in quarantaine geplaatst waarbij de nodige bloedonderzoeken, zijnde […]

Hoe reageren bij symptomen van Rhinopneumonie
Gepubliceerd op 14:51Publié 14:51

Beste, Vorige week werd er helaas een uitbraak van zenuwstoornissen door Rhinopneumonie (EHV1) vastgesteld in de provincie Luik. Momenteel zijn er ter plaatse nog meerdere paarden ziek en is het bedrijf in quarantaine. Helaas lijkt het erop dat het virus zich verspreid heeft naar andere stallen met ook daar gevallen van koorts, zenuwstoornissen en abortus. […]

Uitbraak Rhinopneumonie in Vlaams-Brabant
Gepubliceerd op 15:19Publié 15:19

Ten gevolge van de uitbraak van Rhinopneumonie in Vlaams-Brabant raden wij aan om uiterst waakzaam te zijn! Jaarlijks zijn er wereldwijd uitbraken van Rhinopneumonie. Het is echter mogelijk om het aantal en de uitgebreidheid van die uitbraken te verminderen door vaccinatie. Dat houdt in een basisvaccinatie vanaf een leeftijd van 5-6 maanden van twee injecties […]

“Belgian Breeder’s Bonus”, een succesverhaal!
Gepubliceerd op 13:27Publié 13:27

Het vervolg van: Belgian Breeders Bonus nog onvoldoende bekend bij de fokker, Jaak Vermeulen van het Dingeshof, fokker van Katanga Uit navolgend artikel blijkt dat de Belgian Breeders Bonus nog lang niet bij alle fokkers bekend is, zelfs niet bij de fokker van Katanga van het Dingeshof, één van de toppers uit de ranking. Hoog […]

Belgian Breeder’s Bonus
Gepubliceerd op 14:15Publié 14:15

Belgian Breeder’s Bonus “Supporting Belgian Breeders Together” Passie en expertise, maar bovenal hard werk moet worden beloond! Daarom heeft de Belgische paardensector de handen in elkaar geslagen om de beste fokkers van België een financiële steun te geven. De beste fokkers van België, zijn namelijk ook de beste fokkers van de wereld! De Belgian Breeder’s […]

Uitsluiting uit de voedselketen via een dierenarts of de bevoegde autoriteit
Gepubliceerd op 15:26Publié 15:26

Uitsluiting uit de voedselketen via een dierenarts of de bevoegde autoriteit Enkel een dierenarts, het FAVV of BCP kan een paard of ezel definitief uit de voedselketen uitsluiten door de ad hoc rubriek van het identificatiedocument in te vullen. Afgezien van de beslissing tot uitsluiting die om administratieve redenen door de overheid wordt genomen, is […]

Mijn paardachtige is gestorven (niet in een slachthuis), wat moet ik doen ?
Gepubliceerd op 09:34Publié 09:34

Het dier moet binnen 24 uur met chipnummer gemeld worden aan Rendac; U meldt de dood van het dier rechtstreeks in horseid (www.horseid.be(externe link)) of u meldt de dood aan de BCP die de databank aanpast. U bezorgt het paspoort aan een instantie van afgifte.De instantie van afgifte controleert de dood van het dier in de centrale […]

Groen licht voor paardenstallen in agrarisch gebied
Gepubliceerd op 10:33Publié 10:33

Het houden van paarden voor hobbydoeleinden in agrarisch gebied was lang niet zo simpel. Zo konden eigenaars niet zomaar een stal optrekken in de weide die zij bezaten, wat leidde tot grote ontevredenheid bij de hobbyhouders. In verschillende arresten van de Raad van State en de Raad voor Vergunningsbetwistingen werd immers geoordeeld dat het houden […]

WHAT’S NEW ON HORSEID
Gepubliceerd op 11:00Publié 11:00

HorseID evolueert en houdt rekening met uw vragen om de encoderingen te vergemakkelijken. Vanaf 18/07/2017 worden 2 nieuwe mutatiemogelijkheden aangeboden : de mutatie « houder» opgestart door de nieuwe houder de mutatie « einde van houderschap»   Welke zijn hun voordelen : 1.    Mutatie « houder » De mutatie « houder » kon tot nu toe enkel door de vorige houder ingegeven worden […]

Opheffing van het verplicht gezondheidscertificaat voor bepaalde types van verkeer van paardachtigen tussen België, Nederland, het Groothertogdom Luxemburg en Frankrijk.
Gepubliceerd op 16:33Publié 16:33

      Persbericht  Opheffing van het verplicht gezondheidscertificaat voor bepaalde types van verkeer van paardachtigen tussen België, Nederland, het Groothertogdom Luxemburg en Frankrijk. België, Nederland, het Groothertogdom Luxemburg en Frankrijk hebben op 15 mei een memorandum van overeenstemming ondertekend om het verkeer van paardachtigen tussen deze landen te vergemakkelijken.  Vanaf 1 juni 2017 moeten […]

Agenda upcoming

Geen gebeurtenissen gevonden

Contact

Belgicastraat 9 / 3
1930 Zaventem

 Email: info@cbc-bcp.beemail-cbc-bcp
telephone-cbc-bcp Tel: +32(0)2/478.27.54
 Fax: +32(0)2/242.26.44printer-cbc-bcp