De identificatie: een must voor uw paard

Hoewel de identificatie voor de in België definitief1 verblijvende paardachtigen  sedert 2008 verplicht is, wordt ze nog vaak over het hoofd gezien. Het is inderdaad zo dat een gechipt paard niet noodzakelijk in de databank opgenomen is.

In het begin beoogde de identificatie de veiligheid van de voedselketen te verzekeren. Het is dan ook zo dat sedert 2006, elk paard dat geslacht of geëxporteerd moet worden bij voorbaat geïdentificeerd en in de centrale databank moet opgenomen worden. Het beheer van de databank werd aan de Belgische Confederatie van het Paard vzw (BCP) toevertrouwd. Het jaar 2007 was een transitiejaar: iedereen kreeg tijd om het nodige voor de identificatie te doen. Sedert 2008, moet elke paardachtige die definitief op het Belgische grondgebied verblijft, aan de hand van een microchip geïdentificeerd  en in de centrale databank geëncodeerd zijn.

Is uw paardachtige correct geïdentificeerd?

De identificatie bestaat niet alleen in het inbrengen van een microchip door een dierenarts, maar moet ook aan de 3 volgende criteria beantwoorden:

1. De paardachtige moet over een EU conform paspoort beschikken, inclusief de bijlage “medische behandelingen (eindbestemming van het dier)”.

2. De paardachtige moet over een microchip beschikken die beantwoordt aan de ISO-normen 11784 en 11785.

3. De paardachtige moet in de  centrale databank, beheerd door de BCP, geëncodeerd zijn.

Deze inschrijving gebeurt alleen op de verantwoordelijkheid van de houder, zelfs wanneer het inbrengen van de microchip door een dierenarts gebeurde. Elke geïdentificeerde en in de centrale databank ingeschreven paardachtige heeft een bewijs van identificatie ontvangen. Zou dit niet het geval zijn, dan moet de eigenaar zich in contact stellen  met een van de regionale vleugels van de BCP: namelijk VCP (Korbeek-Lo) of CWBC (Ciney).

De controle van encodering kan online gebeuren via de website www.cbc-bcp.be met het nummer van de microchip of het UELN van de paardachtige.

Waarom moeten paardachtigen geïdentificeerd worden?

Het doel van de identificatie betreft niet alleen de veiligheid van de voedselketen, maar laat eveneens de traceerbaarheid van het dier toe. De traceerbaarheid laat o.a. toe een epidemie te controleren, te blokkeren en/of te beheersen (bv Rhinopneumonie, Infectieuze anemie,…)

De centrale databank is eveneens een belangrijke statistische informatiebron. Dankzij de identificatie kan de evolutie van de paardenstapel  bestudeerd worden. De gegevens zullen toelaten het marktpotentieel van de paardensector in ons land beter te kennen. Anderzijds zullen de gegevens de nodige argumenten leveren voor de belangrijke politieke beslissingen binnen de sector.

De verzamelde gegevens2 zullen aan iedereen toelaten de stedenbouwkundige aanvragen of milieuvergunningen, evenals het verwijderen van de gestorven dieren, de mestbank, of het vervoer van de dieren beter te beheren.

Op te merken valt dat de encodering in de centrale databank in geen geval een eigendomsbewijs betekent. Alleen een verkoopacte, een contract of een factuur is een bewijs van eigendom.

Er wordt aan de houders van de paardachtigen ten zeerste aangeraden hun persoonlijke gegevens binnen de databank te controleren. Vanaf januari 2014 zal dat via het e-platform van de BCP kunnen gebeuren.

 

1 Elk paard dat langer dan 90 dagen op het Belgisch grondgebied verblijft, wordt beschouwd als zijnde definitief binnengebracht.

2 De vertrouwelijkheid van de opgenomen gegevens is gegarandeerd in functie van de wetgeving over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

 

 

Actualiteit van de BCP

L'actualité de la CBC

Uitsluiting uit de voedselketen via een dierenarts of de bevoegde autoriteit
Gepubliceerd op 15:26Publié 15:26

Uitsluiting uit de voedselketen via een dierenarts of de bevoegde autoriteit Enkel een dierenarts, het FAVV of BCP kan een paard of ezel definitief uit de voedselketen uitsluiten door de ad hoc rubriek van het identificatiedocument in te vullen. Afgezien van de beslissing tot uitsluiting die om administratieve redenen door de overheid wordt genomen, is […]

Uitbraak Rhinopneumonie CES Valencia Tour
Gepubliceerd op 09:20Publié 09:20

Ten gevolge van een uitbraak van EHV-1, ook gekend als Rhinopneumonie, is de CES Valencia Tour afgelast. In overeenstemming met de FEI Veterinary Regulations, artikel 1029.7, worden alle paarden die sinds 1 februari 2021 aanwezig waren op de CES Valencia Tour geblokkeerd in de FEI databank en deze mogen niet deelnemen aan andere FEI evenementen. […]

Persbericht: Update na Ministerieel Besluit van 28 juli 2020
Gepubliceerd op 10:38Publié 10:38

Persbericht: Update na Ministerieel Besluit van 28 juli 2020 De coronacijfers doen het niet goed. Het aantal besmettingen in ons land stijgt en de veiligheidsraad trok deze week nogmaals aan de alarmbel. De maatregelen zijn niet leuk, maar wel noodzakelijk.   Nadat er vorige week al een mondmaskerplicht op de wedstrijden kwam, worden nu ook […]

Update Corona 17/07: Bevestiging van versoepeling paardrijden op de Corona Infolijn
Gepubliceerd op 11:35Publié 11:35

Paardrijden op de eigen weide/piste is toegestaan. Paardrijden (in het zadel, aangespannen of aangelijnd) is ook toegestaan onder volgende strikte voorwaarden: Als fysieke activiteit in openlucht zonder fysiek contact, eventueel samen met mensen die onder hetzelfde dak wonen, en/of in het gezelschap van maximum twee, steeds dezelfde, andere personen (ruiters); Als training of les met […]

20-04: Update: Verduidelijkingen aan de Corona-update na het Ministerieel Besluit van 17/04/2020
Gepubliceerd op 15:38Publié 15:38

Op vrijdag 17 april 2020 werd het Ministerieel Besluit aangepast.  Algemeen is het standpunt van de Nationale Veiligheidsraad duidelijk dat de essentiële zorg van het dier omwille van het dierenwelzijn belangrijk is en gegarandeerd moet blijven, mits respect voor de fysieke afstand en de hygiëne door en voor de personen die er mee omgaan. Paardrijden […]

17-4 Update Corona richtlijnen: officiële bevestiging dat ritten te paard met maximum twee ruiters, enkel met het oog op het welzijn van het dier, toegestaan zijn
Gepubliceerd op 19:59Publié 19:59

Nog onduidelijkheid voor de menners en dravers. Het net gepubliceerd Ministerieel besluit van 17 april 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020, bevat één voor de paardensector belangrijke wijziging. Bij de toegestane activiteiten wordt nu ook vermeld: “ritten te paard, en dit enkel met het oog op het welzijn van het […]

16-04 – Wachten op officiële bevestiging
Gepubliceerd op 14:11Publié 14:11

Naar aanleiding van de Nationale Veiligheidsraad, welke gisterennamiddag plaatsvond, wordt er nu reeds langs verschillende kanalen gecommuniceerd dat wandelen met paarden opnieuw toegelaten zou zijn. Wij zijn inderdaad, als paardensector, eveneens positief hoopvol dat alles die richting uitwijst. Het is echter nog wachten op bevestiging van de officiële richtlijnen en het effectief in werking treden ervan. […]

Mijn paardachtige is gestorven (niet in een slachthuis), wat moet ik doen ?
Gepubliceerd op 09:34Publié 09:34

Het dier moet binnen 24 uur met chipnummer gemeld worden aan Rendac; U meldt de dood van het dier rechtstreeks in horseid (www.horseid.be(externe link)) of u meldt de dood aan de BCP die de databank aanpast. U bezorgt het paspoort aan een instantie van afgifte.De instantie van afgifte controleert de dood van het dier in de centrale […]

Groen licht voor paardenstallen in agrarisch gebied
Gepubliceerd op 10:33Publié 10:33

Het houden van paarden voor hobbydoeleinden in agrarisch gebied was lang niet zo simpel. Zo konden eigenaars niet zomaar een stal optrekken in de weide die zij bezaten, wat leidde tot grote ontevredenheid bij de hobbyhouders. In verschillende arresten van de Raad van State en de Raad voor Vergunningsbetwistingen werd immers geoordeeld dat het houden […]

WHAT’S NEW ON HORSEID
Gepubliceerd op 11:00Publié 11:00

HorseID evolueert en houdt rekening met uw vragen om de encoderingen te vergemakkelijken. Vanaf 18/07/2017 worden 2 nieuwe mutatiemogelijkheden aangeboden : de mutatie « houder» opgestart door de nieuwe houder de mutatie « einde van houderschap»   Welke zijn hun voordelen : 1.    Mutatie « houder » De mutatie « houder » kon tot nu toe enkel door de vorige houder ingegeven worden […]

Agenda upcoming

Geen gebeurtenissen gevonden

Contact

Belgicastraat 9 / 3
1930 Zaventem

 Email: info@cbc-bcp.beemail-cbc-bcp
telephone-cbc-bcp Tel: +32(0)2/478.27.54
 Fax: +32(0)2/242.26.44printer-cbc-bcp