Identificatie van paardachtigen : artikelen 27 en 28 verordening 2015/262 – stempel deel C, sectie 1 van het paspoort

Nota ter attentie van de identificeerders belast met het controleren van een paardachtige met een paspoort uitgereikt in een andere lidstaat dan België

Hierbij vindt u de regels waaraan men zich dient te houden om in regel te zijn met de vereisten betreffende de registratie in de centrale gegevensbank (horseid) van de paspoorten afgeleverd voor paardachtigen afkomstig uit een andere lidstaat dan België.

Wettelijke basis  (Uitvoeringsverordening (EU) 2015/262 van de Commissie van 17 februari 2015 tot vaststelling van voorschriften overeenkomstig de Richtlijnen 90/427/EEG en 2009/156/EG van de Raad met betrekking tot de methoden voor de identificatie van paardachtigen):

  • Artikel 27(2): voert de verplichting in om het paspoort te registreren bij de bevoegde instantie van afgifte in België en beschrijft de verschillende scenario’s aangaande het moment waarop dit dient te gebeuren alsook de afwijkingen ;
  • Artikel 27(3) : specificeert wie de instantie van afgifte is die belast is met de registratie of wie het zou kunnen zijn;
  • Artikel 28 : legt uit wat er dient te gebeuren met het paspoort ;
  • Sectie I, deel C, middelste kolom, punt 3: geeft de plaats aan waar de informatie dient te worden toegevoegd, eens het paspoort geregistreerd is door een andere instantie van afgifte dan de initiële instantie van afgifte.

In België specificeert de wetgeving dat het de BCP (via de regionale vleugels) is die verantwoordelijk is voor de registratie van de gegevens van de paspoorten van de paardachtigen afkomstig uit een andere lidstaat (artikel 37 van het koninklijk besluit van 16 februari 2016 betreffende de identificatie en de encodering van de paardachtigen in een centrale gegevensbank).

In de praktijk :

Gelet op de moeilijkheid die in de praktijk wordt ondervonden om alle ‘buitenlandse’ paspoorten te laten passeren via de BCP (CWBC/PPV) voor het aanbrengen van de stempel in deel c van sectie 1 van het paspoort of in hoofdstuk IV « identiteitscontrole » voor de paspoorten uitgereikt voor 1 januari 2016, wordt een tweede optie voorgesteld waarbij een beroep zou worden gedaan op de identificeerder.

De identificeerder die het identificatiedossier van de paardachtige invult vermeldt het UELN nummer van het PPV 056022 of de CWBC 056021

  • in sectie 1, deel C, punt 3 van de paspoorten afgeleverd na 1 januari 2016 en brengt zijn stempel aan, zet zijn handtekening en vermeldt de datum in de derde kolom ;
  • in hoofdstuk IV, derde kolom van de paspoorten afgeleverd voor 1 januari 2016 en brengt zijn stempel aan, zet zijn handtekening en vermeldt de datum in de laatste kolom.

 Het feit dat een identificatiedossier werd bezorgd aan de houder betekent dat de paardachtige gepre-encodeerd is in horseid.

Derhalve zou ik u willen vragen om het paspoort op voormelde wijze te willen invullen bij het controleren van een paardachtige afkomstig uit een andere lidstaat.

Hoogachtend,

Philippe Mortier

Directeur-generaal

Officiële Brief – 11/04/2017

Actualiteit van de BCP

L'actualité de la CBC

Uitsluiting uit de voedselketen via een dierenarts of de bevoegde autoriteit
Gepubliceerd op 15:26Publié 15:26

Uitsluiting uit de voedselketen via een dierenarts of de bevoegde autoriteit Enkel een dierenarts, het FAVV of BCP kan een paard of ezel definitief uit de voedselketen uitsluiten door de ad hoc rubriek van het identificatiedocument in te vullen. Afgezien van de beslissing tot uitsluiting die om administratieve redenen door de overheid wordt genomen, is […]

Uitbraak Rhinopneumonie CES Valencia Tour
Gepubliceerd op 09:20Publié 09:20

Ten gevolge van een uitbraak van EHV-1, ook gekend als Rhinopneumonie, is de CES Valencia Tour afgelast. In overeenstemming met de FEI Veterinary Regulations, artikel 1029.7, worden alle paarden die sinds 1 februari 2021 aanwezig waren op de CES Valencia Tour geblokkeerd in de FEI databank en deze mogen niet deelnemen aan andere FEI evenementen. […]

Persbericht: Update na Ministerieel Besluit van 28 juli 2020
Gepubliceerd op 10:38Publié 10:38

Persbericht: Update na Ministerieel Besluit van 28 juli 2020 De coronacijfers doen het niet goed. Het aantal besmettingen in ons land stijgt en de veiligheidsraad trok deze week nogmaals aan de alarmbel. De maatregelen zijn niet leuk, maar wel noodzakelijk.   Nadat er vorige week al een mondmaskerplicht op de wedstrijden kwam, worden nu ook […]

Update Corona 17/07: Bevestiging van versoepeling paardrijden op de Corona Infolijn
Gepubliceerd op 11:35Publié 11:35

Paardrijden op de eigen weide/piste is toegestaan. Paardrijden (in het zadel, aangespannen of aangelijnd) is ook toegestaan onder volgende strikte voorwaarden: Als fysieke activiteit in openlucht zonder fysiek contact, eventueel samen met mensen die onder hetzelfde dak wonen, en/of in het gezelschap van maximum twee, steeds dezelfde, andere personen (ruiters); Als training of les met […]

20-04: Update: Verduidelijkingen aan de Corona-update na het Ministerieel Besluit van 17/04/2020
Gepubliceerd op 15:38Publié 15:38

Op vrijdag 17 april 2020 werd het Ministerieel Besluit aangepast.  Algemeen is het standpunt van de Nationale Veiligheidsraad duidelijk dat de essentiële zorg van het dier omwille van het dierenwelzijn belangrijk is en gegarandeerd moet blijven, mits respect voor de fysieke afstand en de hygiëne door en voor de personen die er mee omgaan. Paardrijden […]

17-4 Update Corona richtlijnen: officiële bevestiging dat ritten te paard met maximum twee ruiters, enkel met het oog op het welzijn van het dier, toegestaan zijn
Gepubliceerd op 19:59Publié 19:59

Nog onduidelijkheid voor de menners en dravers. Het net gepubliceerd Ministerieel besluit van 17 april 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020, bevat één voor de paardensector belangrijke wijziging. Bij de toegestane activiteiten wordt nu ook vermeld: “ritten te paard, en dit enkel met het oog op het welzijn van het […]

16-04 – Wachten op officiële bevestiging
Gepubliceerd op 14:11Publié 14:11

Naar aanleiding van de Nationale Veiligheidsraad, welke gisterennamiddag plaatsvond, wordt er nu reeds langs verschillende kanalen gecommuniceerd dat wandelen met paarden opnieuw toegelaten zou zijn. Wij zijn inderdaad, als paardensector, eveneens positief hoopvol dat alles die richting uitwijst. Het is echter nog wachten op bevestiging van de officiële richtlijnen en het effectief in werking treden ervan. […]

Mijn paardachtige is gestorven (niet in een slachthuis), wat moet ik doen ?
Gepubliceerd op 09:34Publié 09:34

Het dier moet binnen 24 uur met chipnummer gemeld worden aan Rendac; U meldt de dood van het dier rechtstreeks in horseid (www.horseid.be(externe link)) of u meldt de dood aan de BCP die de databank aanpast. U bezorgt het paspoort aan een instantie van afgifte.De instantie van afgifte controleert de dood van het dier in de centrale […]

Groen licht voor paardenstallen in agrarisch gebied
Gepubliceerd op 10:33Publié 10:33

Het houden van paarden voor hobbydoeleinden in agrarisch gebied was lang niet zo simpel. Zo konden eigenaars niet zomaar een stal optrekken in de weide die zij bezaten, wat leidde tot grote ontevredenheid bij de hobbyhouders. In verschillende arresten van de Raad van State en de Raad voor Vergunningsbetwistingen werd immers geoordeeld dat het houden […]

WHAT’S NEW ON HORSEID
Gepubliceerd op 11:00Publié 11:00

HorseID evolueert en houdt rekening met uw vragen om de encoderingen te vergemakkelijken. Vanaf 18/07/2017 worden 2 nieuwe mutatiemogelijkheden aangeboden : de mutatie « houder» opgestart door de nieuwe houder de mutatie « einde van houderschap»   Welke zijn hun voordelen : 1.    Mutatie « houder » De mutatie « houder » kon tot nu toe enkel door de vorige houder ingegeven worden […]

Agenda upcoming

Geen gebeurtenissen gevonden

Contact

Belgicastraat 9 / 3
1930 Zaventem

 Email: info@cbc-bcp.beemail-cbc-bcp
telephone-cbc-bcp Tel: +32(0)2/478.27.54
 Fax: +32(0)2/242.26.44printer-cbc-bcp