Identificatie van paardachtigen : artikelen 27 en 28 verordening 2015/262 – stempel deel C, sectie 1 van het paspoort

Nota ter attentie van de identificeerders belast met het controleren van een paardachtige met een paspoort uitgereikt in een andere lidstaat dan België

Hierbij vindt u de regels waaraan men zich dient te houden om in regel te zijn met de vereisten betreffende de registratie in de centrale gegevensbank (horseid) van de paspoorten afgeleverd voor paardachtigen afkomstig uit een andere lidstaat dan België.

Wettelijke basis  (Uitvoeringsverordening (EU) 2015/262 van de Commissie van 17 februari 2015 tot vaststelling van voorschriften overeenkomstig de Richtlijnen 90/427/EEG en 2009/156/EG van de Raad met betrekking tot de methoden voor de identificatie van paardachtigen):

  • Artikel 27(2): voert de verplichting in om het paspoort te registreren bij de bevoegde instantie van afgifte in België en beschrijft de verschillende scenario’s aangaande het moment waarop dit dient te gebeuren alsook de afwijkingen ;
  • Artikel 27(3) : specificeert wie de instantie van afgifte is die belast is met de registratie of wie het zou kunnen zijn;
  • Artikel 28 : legt uit wat er dient te gebeuren met het paspoort ;
  • Sectie I, deel C, middelste kolom, punt 3: geeft de plaats aan waar de informatie dient te worden toegevoegd, eens het paspoort geregistreerd is door een andere instantie van afgifte dan de initiële instantie van afgifte.

In België specificeert de wetgeving dat het de BCP (via de regionale vleugels) is die verantwoordelijk is voor de registratie van de gegevens van de paspoorten van de paardachtigen afkomstig uit een andere lidstaat (artikel 37 van het koninklijk besluit van 16 februari 2016 betreffende de identificatie en de encodering van de paardachtigen in een centrale gegevensbank).

In de praktijk :

Gelet op de moeilijkheid die in de praktijk wordt ondervonden om alle ‘buitenlandse’ paspoorten te laten passeren via de BCP (CWBC/PPV) voor het aanbrengen van de stempel in deel c van sectie 1 van het paspoort of in hoofdstuk IV « identiteitscontrole » voor de paspoorten uitgereikt voor 1 januari 2016, wordt een tweede optie voorgesteld waarbij een beroep zou worden gedaan op de identificeerder.

De identificeerder die het identificatiedossier van de paardachtige invult vermeldt het UELN nummer van het PPV 056022 of de CWBC 056021

  • in sectie 1, deel C, punt 3 van de paspoorten afgeleverd na 1 januari 2016 en brengt zijn stempel aan, zet zijn handtekening en vermeldt de datum in de derde kolom ;
  • in hoofdstuk IV, derde kolom van de paspoorten afgeleverd voor 1 januari 2016 en brengt zijn stempel aan, zet zijn handtekening en vermeldt de datum in de laatste kolom.

 Het feit dat een identificatiedossier werd bezorgd aan de houder betekent dat de paardachtige gepre-encodeerd is in horseid.

Derhalve zou ik u willen vragen om het paspoort op voormelde wijze te willen invullen bij het controleren van een paardachtige afkomstig uit een andere lidstaat.

Hoogachtend,

Philippe Mortier

Directeur-generaal

Officiële Brief – 11/04/2017

Actualiteit van de BCP

L'actualité de la CBC

Uitbraak Equine Infectieuze Anemie (EIA) in de provincie Antwerpen.
Gepubliceerd op 13:37Publié 13:37

Op 26/2 kregen meerdere dierenartsen melding van ‘World Animal Health Information System’ of WAHIS dat er een bevestigd geval was van EIA in de provincie Antwerpen (bevestiging op 19/2). Eén paard stierf, een andere werd ingeslapen en de resterende paarden van het bedrijf werden voor drie maanden in quarantaine geplaatst waarbij de nodige bloedonderzoeken, zijnde […]

Hoe reageren bij symptomen van Rhinopneumonie
Gepubliceerd op 14:51Publié 14:51

Beste, Vorige week werd er helaas een uitbraak van zenuwstoornissen door Rhinopneumonie (EHV1) vastgesteld in de provincie Luik. Momenteel zijn er ter plaatse nog meerdere paarden ziek en is het bedrijf in quarantaine. Helaas lijkt het erop dat het virus zich verspreid heeft naar andere stallen met ook daar gevallen van koorts, zenuwstoornissen en abortus. […]

Uitbraak Rhinopneumonie in Vlaams-Brabant
Gepubliceerd op 15:19Publié 15:19

Ten gevolge van de uitbraak van Rhinopneumonie in Vlaams-Brabant raden wij aan om uiterst waakzaam te zijn! Jaarlijks zijn er wereldwijd uitbraken van Rhinopneumonie. Het is echter mogelijk om het aantal en de uitgebreidheid van die uitbraken te verminderen door vaccinatie. Dat houdt in een basisvaccinatie vanaf een leeftijd van 5-6 maanden van twee injecties […]

“Belgian Breeder’s Bonus”, een succesverhaal!
Gepubliceerd op 13:27Publié 13:27

Het vervolg van: Belgian Breeders Bonus nog onvoldoende bekend bij de fokker, Jaak Vermeulen van het Dingeshof, fokker van Katanga Uit navolgend artikel blijkt dat de Belgian Breeders Bonus nog lang niet bij alle fokkers bekend is, zelfs niet bij de fokker van Katanga van het Dingeshof, één van de toppers uit de ranking. Hoog […]

Belgian Breeder’s Bonus
Gepubliceerd op 14:15Publié 14:15

Belgian Breeder’s Bonus “Supporting Belgian Breeders Together” Passie en expertise, maar bovenal hard werk moet worden beloond! Daarom heeft de Belgische paardensector de handen in elkaar geslagen om de beste fokkers van België een financiële steun te geven. De beste fokkers van België, zijn namelijk ook de beste fokkers van de wereld! De Belgian Breeder’s […]

Uitsluiting uit de voedselketen via een dierenarts of de bevoegde autoriteit
Gepubliceerd op 15:26Publié 15:26

Uitsluiting uit de voedselketen via een dierenarts of de bevoegde autoriteit Enkel een dierenarts, het FAVV of BCP kan een paard of ezel definitief uit de voedselketen uitsluiten door de ad hoc rubriek van het identificatiedocument in te vullen. Afgezien van de beslissing tot uitsluiting die om administratieve redenen door de overheid wordt genomen, is […]

Mijn paardachtige is gestorven (niet in een slachthuis), wat moet ik doen ?
Gepubliceerd op 09:34Publié 09:34

Het dier moet binnen 24 uur met chipnummer gemeld worden aan Rendac; U meldt de dood van het dier rechtstreeks in horseid (www.horseid.be(externe link)) of u meldt de dood aan de BCP die de databank aanpast. U bezorgt het paspoort aan een instantie van afgifte.De instantie van afgifte controleert de dood van het dier in de centrale […]

Groen licht voor paardenstallen in agrarisch gebied
Gepubliceerd op 10:33Publié 10:33

Het houden van paarden voor hobbydoeleinden in agrarisch gebied was lang niet zo simpel. Zo konden eigenaars niet zomaar een stal optrekken in de weide die zij bezaten, wat leidde tot grote ontevredenheid bij de hobbyhouders. In verschillende arresten van de Raad van State en de Raad voor Vergunningsbetwistingen werd immers geoordeeld dat het houden […]

WHAT’S NEW ON HORSEID
Gepubliceerd op 11:00Publié 11:00

HorseID evolueert en houdt rekening met uw vragen om de encoderingen te vergemakkelijken. Vanaf 18/07/2017 worden 2 nieuwe mutatiemogelijkheden aangeboden : de mutatie « houder» opgestart door de nieuwe houder de mutatie « einde van houderschap»   Welke zijn hun voordelen : 1.    Mutatie « houder » De mutatie « houder » kon tot nu toe enkel door de vorige houder ingegeven worden […]

Opheffing van het verplicht gezondheidscertificaat voor bepaalde types van verkeer van paardachtigen tussen België, Nederland, het Groothertogdom Luxemburg en Frankrijk.
Gepubliceerd op 16:33Publié 16:33

      Persbericht  Opheffing van het verplicht gezondheidscertificaat voor bepaalde types van verkeer van paardachtigen tussen België, Nederland, het Groothertogdom Luxemburg en Frankrijk. België, Nederland, het Groothertogdom Luxemburg en Frankrijk hebben op 15 mei een memorandum van overeenstemming ondertekend om het verkeer van paardachtigen tussen deze landen te vergemakkelijken.  Vanaf 1 juni 2017 moeten […]

Agenda upcoming

Geen gebeurtenissen gevonden

Contact

Belgicastraat 9 / 3
1930 Zaventem

 Email: info@cbc-bcp.beemail-cbc-bcp
telephone-cbc-bcp Tel: +32(0)2/478.27.54
 Fax: +32(0)2/242.26.44printer-cbc-bcp