Buitenlands Stamboekveulen

Identificatie van een veulen bestemd om ingeschreven te worden in een buitenlandse fokkersvereniging

U kan kiezen uit 2 identificatieprocedures:

A. ONLINE PROCEDURE (hiervoor hebben wij een geldig emailadres van u nodig)
 • De houder meldt zich aan op het BCP platform.
 • Hij voert een “identificatieaanvraag” in (online formulier) en voegt een kopie van het dekbewijs” toe. Zijn persoonlijke gegevens (klantaccount) zullen automatisch vooraf geëncodeerd worden.
 • Om zijn aanvraag te valideren en door te zenden zal de houder een online betaling moeten uitvoeren. Moest dit niet het geval zijn zal de aanvraag niet er validatie aan de BCP bezordg worden.
 • Na validering zal de houder een “identificatieattest voor paardachtigen” per email ontvangen. De houder neemt dan contact met de dierenarts-identificeerder op en drukt de documenten af om de paardachtige te laten identificeren.
 • Binnen de 5 werkdagen na de identificatie moet bij voorkeur de dierenarts-identificeerder het identificatieattest opsturen naar de BCP (DIP).
 • Na controle en encodering zal de houder een “bevestiging van encodering van de paardachtige in de centrale databank” per email ontvangen.
B. PAPIEREN PROCEDURE
 • De houder drukt de “identificatieaanvraag” af en vult die in. De aanvraag moet naar de Belgische Confederatie van het Paard opgestuurd worden samen met een kopie van het dekbewijs”.
 • De BCP encodeert de aanvraag en stuurt een factuur per post naar de houder op.
 • Na onvangst van de betaling wordt een ‘identificatieattest voor paardachtige” per post naar de houder verstuurd. Er wordt dan contact met de dierenarts-identificeerder opgenomen om de paardachtige te laten identificeren.
 • Binnen de 5 werkdagen na de identificatie moet bij voorkeur de dierenarts-identificeerder het identificatieattest opsturen naar BCP (DIP).
 • Na controle en encodering zal de houder een “bevestiging van encodering van de paardachtige in de centrale databank” per post ontvangen.

De inschrijving van het paard in het buitenlandse stamboek verloopt volgens de modaliteiten van dat buitenlandse stamboek dat het passpoort zal afleveren (EU-conform paspoort).

Indien het buitenlands stamboek geen EU-conform paspoort aflevert, kan de eigenaar zich hiervoor wenden tot de in België erkende fokvereniging van het betreffende ras. Indien er in België geen, voor dat ras, erkende fokvereniging niet in staat is of de in België erkende fokvereniging is niet in staat in te gaan op dat verzoek, dan wendt de houder zich tot de beheerder van de databank. De BCP zal dan een equipas zal afleveren die losstaat van het bestaande afstammingsbewijs.

Contact

Belgicastraat 9 / 3
1930 Zaventem

 Email: info@cbc-bcp.beemail-cbc-bcp
telephone-cbc-bcp Tel: +32(0)2/478.27.54
 Fax: +32(0)2/242.26.44printer-cbc-bcp