Equine Infectieuze Anemie, is angst op zijn plaats of niet?

Equine Infectieuze Anemie, is angst op zijn plaats of niet?

Sinds mei dit jaar kwam EIA, equine infectieuze anemie, weer in de actualiteit. Het FAVV (Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen), contacteert bepaalde eigenaars van paarden met het oog op een bloedafname, die moet uitsluiten of het paard al dan niet drager is van het virus. De geteste paarden worden daarna in quarantaine geplaatst.

Preventief is het belangrijk om bepaalde eenvoudige hygiënische maatregelen te treffen en de insecten dagelijks te bestrijden. De identificatie van de paarden, het gebruik van het mutatiedocument en de gezondheidscertificaten zijn noodzakelijk om de epidemiologische enquête mogelijk te maken. De enquête zal er toe bijdragen dat deze zeer sporadische besmettingsgolf in ons land snel tot het verleden behoort.

Wat moeten we hierover denken?
Na enkele vragen en antwoorden gesprokkeld te hebben links en rechts, geven wij u hierbij de belangrijkste en de meest noodzakelijke wetenswaardigheden mee.

Hoe ziet de situatie er uit op dit ogenblik?

In 2010 werden 5 paarden, afkomstig uit Roemenië, geëuthanaseerd nadat ze positief getest werden op EIA. Twee van deze paarden bevonden zich in Vlaanderen en een ervan in de provincie Luik.
In mei 2012 reageerde een paard, opgenomen in de universitaire kliniek van Luik, op de Coggins – test. Dit zieke paard leed aan de chronische vorm van infectieuze anemie. De epidemiologische enquête kon dit geval niet linken aan deze van 2010. Desalniettemin loopt deze enquête nog tot op vandaag.
De paarden uit de stal waar dit geval zich voordeed werden getest. 3 paarden testten positief en werden geëuthanaseerd.
Op 9 juli 2012, enkele kilometers verderop dan de vorige haard, reageerde een vijfde paard op de Coggins – test. Het dier werd eveneens geëuthanaseerd.

Wat is eigenlijk infectieuze anemie?

EIA is een ziekte die enkel paardachtigen treft: paarden, ezels en hun hybriden.
Als men de maatregelen wil begrijpen die zich opdringen wanneer een haard wordt vastgesteld, is het van groot belang het verloop van de ziekte te kennen, hoe ze veroorzaakt wordt en hoe ze zich verder verspreidt.
Wij adviseren u dan ook het artikel te lezen, verschenen in 2010, bij het opduiken van de ziekte: om het te lezen, klik hier.
Op de site van het FAVV verscheen een gedetailleerd, weliswaar wetenschappelijk artikel, dat de huidige situatie schetst, alsook de symptomen van de ziekte en de maatregelen die daaruit voortvloeien. U zal er eveneens de persberichten kunnen nalezen:

http://www.afsca.be/dierengezondheid/eia/

hoe bestrijden we EIA?

Euthanasie
EIA is een ziekte waar geen behandeling voor bestaat. Het is dus niet mogelijk een ziek dier te genezen. De paarden worden een “opslagplaats” van de ziekte, met daaruit voortvloeiend, het risico dat ze EIA kunnen overbrengen op andere paarden, zelfs al is de drager uiterlijk kerngezond. Daarom euthanaseert men het paard dat positief reageert op de Coggins – test, of het nu ziek is of niet.

Zone voor quarantaine
Er is een vector nodig om de ziekte tussen paarden onderling over te dragen. In de natuur zijn het stekende insecten zoals muggen en dazen die het besmette bloed van het ene naar het andere paard overbrengen. Het virus overleeft slechts 4 uur in het insect, dat het virus niet opslaat. Men gaat ervan uit dat EIA niet meer overgedragen kan worden op deze manier, boven een straal van 200 m rond het zieke paard. Daarom worden quarantaine zones beperkt tot enkele honderden meters.

De strijd tegen insecten is geen evidentie in de vakantieperiode maar is en blijft een belangrijke preventieve maatregel om besmetting te voorkomen.

Hygiënische maatregelen

Ook de mens fungeert als vector voor het overbrengen van de ziekte: de mens staat in voor het vervoer van de paarden (soms over zeer lange afstanden), en kan dus het virus ‘vervoeren’ van paard tot paard via het gebruikte materiaal.
Het toepassen van de juiste veterinaire praktijken en hygiënische maatregelen is uitermate belangrijk: Het EIA – virus kan tot 4 dagen overleven op het gebruikte materiaal.
Het FAVV adviseert op de site :

 • het gebruik van wegwerpspuiten
 • in geval van gebruik van materiaal dat besmet kan zijn door bloed (maagsonde, materiaal voor tandverzorging, verbanden en verzorgingsmateriaal …), of afscheidingen van dieren (verzorgingsmateriaal, trens …):
  •      gebruik van wegwerpmateriaal en apart materiaal voor elk paard (ieder paard zijn eigen materiaal toebedelen),
  •      of schoonmaken en ontsmetten met een virusdodend ontsmettingsmiddel.

Wij vermelden hier toch bij dat het overbrengen van het virus via het paardentuig (bandages, touwen, hoofdstel) eerder anekdotisch is.

Epidemiologische enquête

De klinische identificatie van EIA is moeilijk: Er zijn paarden die zeer ziek zijn, maar er zijn eveneens asymptomatische dragers van het virus, die nooit of pas zeer lang na besmetting ziek zullen worden.
Chronische gevallen (zoals de diagnose in de maand mei) kwamen soms veelal in contact met andere paarden, alvorens de diagnose werd gesteld. Het is dus essentieel dat de “levensloop” van ieder paard vlot uitgestippeld kan worden, zodat een maximum aan dieren, die met het besmette paard in contact kwamen getest worden. Ook belangrijk is te weten te komen hoe het paard besmet raakte.

Traceerbaarheid

De traceerbaarheid laat toe de levensloop van een dier te volgen, idealiter vanaf zijn geboorte. Daartoe zijn twee elementen van essentieel belang:

 • Identificatie van het dier: chip, identificatiebewijs en inschrijving bij een Belgische databank.
 • Het bijhouden van de verplaatsingen van de dieren: het is natuurlijk onmogelijk alle kleine verplaatsingen bij te houden tijdens het leven van een paard. Toch zijn er twee maatregelen absoluut noodzakelijk als het om grote verplaatsingen gaat:
  • Het mutatiedocument terugsturen wanneer het paard van verzorger of van eigenaar wisselt.
  • Een gezondheidscertificaat aanvragen voor elke verplaatsing buiten de   Benelux.

Worden mijn paarden getest?

Enkel de paarden die verdacht worden, contact te hebben gehad met een besmet paard worden getest.
Er is natuurlijk een zekere tijd nodig om een epidemiologische enquête rond te krijgen, want er moet immers terug gegaan worden in de tijd (= het leven van het paard). Dit is de reden waarom paarden, die in contact kwamen met een besmet paard, soms meer dan een jaar na dit contact getest worden!
Het paard wordt in quarantaine geplaatst in zijn box vanaf de bloedafname, tot wanneer het resultaat ervan gekend is (meestal een tiental dagen).
De bloedafname en de analyse zijn gratis wanneer ze aangevraagd en uitgevoerd worden door een inspecteur van het FAVV.
De Coggins – test kan aangevraagd worden door de behandelende dierenarts, maar de kost ervan is in dit geval ten laste van de eigenaar.
Infectieuze anemie bij paarden is een ziekte met meldingsplicht: in geval het paard positief test, hebben het laboratorium, uzelf en uw dierenarts de plicht het FAVV hiervan te verwittigen. De euthanasie van het paard is in dit geval onontkoombaar.
Er is geen enkele vergoeding voorzien ingeval van de euthanasie van een besmet dier.

Besluit

Infectieuze anemie is geen zeer besmettelijke ziekte. Ze is bovendien sporadisch in ons land.
Toch wordt ze gemakkelijk verspreid door gezonde dragers en door de tijd die er soms over gaat alvorens er symptomen van de ziekte opduiken. Het chronische karakter van de aandoening werkt eveneens de verspreiding van de ziekte in de hand.
Paarden worden vlot vervoerd, en dit draagt ertoe bij dat de haarden voortaan verder opduiken van de plaatsen waar de ziekte permanent aanwezig is. Het is dus van primordiaal belang om de epidemiologische enquête zo vlot mogelijk te laten verlopen als een geval zich voordoet, zodat euthanasie van de paarden die dragers zijn van het virus kan uitgevoerd worden.
Deze maatregel is spijtig genoeg nodig. Het verlies van een paard blijft een dramatische ervaring, hoe sentimenteel of economisch getint die ook moge zijn. De implicatie van iedereen die contact heeft met paarden zal deze dramatische belevenis uitsluiten bij de meeste eigenaars en liefhebbers van paarden.

Dr Cécile Gérardy

Actualiteit van de BCP

L'actualité de la CBC

Uitsluiting uit de voedselketen via een dierenarts of de bevoegde autoriteit
Gepubliceerd op 15:26Publié 15:26

Uitsluiting uit de voedselketen via een dierenarts of de bevoegde autoriteit Enkel een dierenarts, het FAVV of BCP kan een paard of ezel definitief uit de voedselketen uitsluiten door de ad hoc rubriek van het identificatiedocument in te vullen. Afgezien van de beslissing tot uitsluiting die om administratieve redenen door de overheid wordt genomen, is […]

Uitbraak Rhinopneumonie CES Valencia Tour
Gepubliceerd op 09:20Publié 09:20

Ten gevolge van een uitbraak van EHV-1, ook gekend als Rhinopneumonie, is de CES Valencia Tour afgelast. In overeenstemming met de FEI Veterinary Regulations, artikel 1029.7, worden alle paarden die sinds 1 februari 2021 aanwezig waren op de CES Valencia Tour geblokkeerd in de FEI databank en deze mogen niet deelnemen aan andere FEI evenementen. […]

Persbericht: Update na Ministerieel Besluit van 28 juli 2020
Gepubliceerd op 10:38Publié 10:38

Persbericht: Update na Ministerieel Besluit van 28 juli 2020 De coronacijfers doen het niet goed. Het aantal besmettingen in ons land stijgt en de veiligheidsraad trok deze week nogmaals aan de alarmbel. De maatregelen zijn niet leuk, maar wel noodzakelijk.   Nadat er vorige week al een mondmaskerplicht op de wedstrijden kwam, worden nu ook […]

Update Corona 17/07: Bevestiging van versoepeling paardrijden op de Corona Infolijn
Gepubliceerd op 11:35Publié 11:35

Paardrijden op de eigen weide/piste is toegestaan. Paardrijden (in het zadel, aangespannen of aangelijnd) is ook toegestaan onder volgende strikte voorwaarden: Als fysieke activiteit in openlucht zonder fysiek contact, eventueel samen met mensen die onder hetzelfde dak wonen, en/of in het gezelschap van maximum twee, steeds dezelfde, andere personen (ruiters); Als training of les met […]

20-04: Update: Verduidelijkingen aan de Corona-update na het Ministerieel Besluit van 17/04/2020
Gepubliceerd op 15:38Publié 15:38

Op vrijdag 17 april 2020 werd het Ministerieel Besluit aangepast.  Algemeen is het standpunt van de Nationale Veiligheidsraad duidelijk dat de essentiële zorg van het dier omwille van het dierenwelzijn belangrijk is en gegarandeerd moet blijven, mits respect voor de fysieke afstand en de hygiëne door en voor de personen die er mee omgaan. Paardrijden […]

17-4 Update Corona richtlijnen: officiële bevestiging dat ritten te paard met maximum twee ruiters, enkel met het oog op het welzijn van het dier, toegestaan zijn
Gepubliceerd op 19:59Publié 19:59

Nog onduidelijkheid voor de menners en dravers. Het net gepubliceerd Ministerieel besluit van 17 april 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020, bevat één voor de paardensector belangrijke wijziging. Bij de toegestane activiteiten wordt nu ook vermeld: “ritten te paard, en dit enkel met het oog op het welzijn van het […]

16-04 – Wachten op officiële bevestiging
Gepubliceerd op 14:11Publié 14:11

Naar aanleiding van de Nationale Veiligheidsraad, welke gisterennamiddag plaatsvond, wordt er nu reeds langs verschillende kanalen gecommuniceerd dat wandelen met paarden opnieuw toegelaten zou zijn. Wij zijn inderdaad, als paardensector, eveneens positief hoopvol dat alles die richting uitwijst. Het is echter nog wachten op bevestiging van de officiële richtlijnen en het effectief in werking treden ervan. […]

Mijn paardachtige is gestorven (niet in een slachthuis), wat moet ik doen ?
Gepubliceerd op 09:34Publié 09:34

Het dier moet binnen 24 uur met chipnummer gemeld worden aan Rendac; U meldt de dood van het dier rechtstreeks in horseid (www.horseid.be(externe link)) of u meldt de dood aan de BCP die de databank aanpast. U bezorgt het paspoort aan een instantie van afgifte.De instantie van afgifte controleert de dood van het dier in de centrale […]

Groen licht voor paardenstallen in agrarisch gebied
Gepubliceerd op 10:33Publié 10:33

Het houden van paarden voor hobbydoeleinden in agrarisch gebied was lang niet zo simpel. Zo konden eigenaars niet zomaar een stal optrekken in de weide die zij bezaten, wat leidde tot grote ontevredenheid bij de hobbyhouders. In verschillende arresten van de Raad van State en de Raad voor Vergunningsbetwistingen werd immers geoordeeld dat het houden […]

WHAT’S NEW ON HORSEID
Gepubliceerd op 11:00Publié 11:00

HorseID evolueert en houdt rekening met uw vragen om de encoderingen te vergemakkelijken. Vanaf 18/07/2017 worden 2 nieuwe mutatiemogelijkheden aangeboden : de mutatie « houder» opgestart door de nieuwe houder de mutatie « einde van houderschap»   Welke zijn hun voordelen : 1.    Mutatie « houder » De mutatie « houder » kon tot nu toe enkel door de vorige houder ingegeven worden […]

Agenda upcoming

Geen gebeurtenissen gevonden

Contact

Belgicastraat 9 / 3
1930 Zaventem

 Email: info@cbc-bcp.beemail-cbc-bcp
telephone-cbc-bcp Tel: +32(0)2/478.27.54
 Fax: +32(0)2/242.26.44printer-cbc-bcp