Communicatie aangaande de regelgeving: IDENTIFICATIE – VERVOER – MEDICATIE – BEHANDELINGEN – DOPING

Omwille van de stijging van het aantal uitgevoerde controles op wedstrijden informeren wij u graag over de regelgeving aangaande cruciale thema’s zoals identificatie, vervoer, medicatie, behandelingen en doping.

Deze informatie wendt zich tot elk persoon, houder, eigenaar van een paard en/of deelnemer aan regionale, provinciale en/of internationale wedstrijden.

1. Identificatie:

Uw paard is wettelijk in orde met zijn identificatie indien het:

  • In het bezit is van een microchip
  • In het bezit is van een EU-conform paspoort, afgeleverd door een erkend stamboek
  • Geregistreerd is in de centrale databank, zoals vermeld in het KB van 26/09/2013

Is uw paard reeds in de databank geregistreerd?  Openbare raadpleging van de databank

Voor meer info:

2. Vervoer van paarden:

Het is vooraleerst belangrijk om een onderscheid te maken tussen het commercieel vervoer en het niet-commercieel vervoer, per type gelden er andere regels. Vervoer voor commerciële doeleinde omvat met name vervoer dat rechtstreeks of onrechtstreeks leidt dan wel of strekt tot het maken van winst.

Vanwege de Europese regelgeving dient u over volgende documenten beschikken te indien u paarden voor commerciële doeleinden vervoert:

  • Een vergunning als vervoerder
  • Een certificaat van goedkeuring voor het vervoermiddel
  • Een getuigschrift van vakbekwaamheid voor de bestuurders en de verzorger.

In Vlaanderen is DGZ verantwoordelijk voor de organisatie van opleidingen en voor de afname van de bekwaamheidstest. Op het getuigschrift wordt vermeld voor welke diersoorten het getuigschrift geldig is, het is tevens persoonlijk en voor een onbeperkte duur.

De volgende tests zijn op 03/07/2014, 30/08/2014 en 25/10/2014 gepland.

Voor meer info:

3. Bezit van geneesmiddelen op wedstrijd

Tijdens wedstrijden hebt u in principe niets anders nodig dan een paard, een ruiter/menner en het noodzakelijke materiaal voor de gereden discipline. Medicatie en supplementen zijn verboden, met uitzondering van een EHBO-kist met ontsmettingsmiddel, aangekocht bij een apotheker of een dierenarts.

Het bezit van medicatie, spuiten en naalden op wedstrijd is enkel toegestaan aan dierenartsen.

Ruiters, grooms, houders en/of eigenaars horen geen geneesmiddelen of supplementen bij te hebben, laat staan injectienaalden of spuiten.

Bij een controle kunnen verdachte producten in beslag genomen worden voor verdere analyse. De bevoegde diensten kunnen bloed nemen van de paarden voor onderzoek naar verboden substanties.

Voor meer info:

 4. Diergeneeskundige handelingen – doping

Behalve de basisverzorging zijn de diergeneeskundig handelingen voorbehouden aan dierenartsen. Alle tussenkomsten met een verdovend of invasief karakter in het organisme van het dier, behoren tot de diergeneeskunde.

Paarden die deelnemen aan wedstrijden, mogen uiteraard geen verboden producten toegediend gekregen hebben (bv verdovende middelen, cortisonen, hormonen…)

De FEI-regelgeving inzake doping is ook van toepassing tijdens nationale en provinciale wedstrijden wanneer die vallen onder de bevoegdheid van de FEI.

Wanneer uw paard veterinair behandeld werd en u wenst er mee deel te nemen aan een wedstrijd, dan dient u dat goed te overleggen met de behandelende dierenarts. U dient eveneens contact op te nemen met de officiële dierenarts van de wedstrijd, die al dan niet toelating kan geven om deel te nemen.

Met respect van het voorgaande bestaan er conform de FEI voorschriften wel mogelijkheden, mits het invullen van de nodige formulieren, om producten toe te dienen op wedstrijd.

Zeker voor hengstige merries is behandeling voor of tijdens de wedstrijd – mits melding – toegestaan, bv. Regumate indien het daarvoor voorzien formulier ingevuld is.

Wanneer van toepassing dienen de FEI reglementen betreffende doping, de te volgen procedures, de mogelijkheid tot verweer tot in CAS, … gerespecteerd te worden opdat alles juridisch correct zou verlopen. Er zijn al te veel dopinggevallen niet bestraft omwille van procedurefouten.

Conform de FEI-richtlijnen zijn er ook menselijke atleten die permanent medicijnen dienen te gebruiken, denken we maar aan diabetici, die meermaals per dag insuline moeten inspuiten. Hiervoor is het dus best mogelijk dat de ruiter/menner in zijn vrachtwagen voor menselijk gebruik wel spuiten of naalden mee heeft. Tal van onze para-equestrian ruiters/menners staan nog onder andere medicatie. Denken we verder aan bloeddrukremmende en anti-reumatische middelen en andere medicamenten die soms dagelijks dienen ingenomen te worden. Menselijke atleten die medicatie gebruiken dienen dit vooraf te melden via deze link.

Als men op een internationaal evenement met paarden (meerdere dagen naar het buitenland, in de mobilhome van de vrachtwagen aspirine, dafalgan, alka-selzer, immodium, motiulium, antibiotica, hoestsiroop, zalven, …, voor humaan gebruik bij zich heeft, heeft dat uiteraard geen uitstaan met de regelgeving inzake geneesmiddelen voor paarden.

Voor meer info:

5. Medicatie op stal

Het bezit van geneesmiddelen voor paarden is zeer strikt gereglementeerd, zelfs op stal (of bedrijf: plaats waar het paard gehouden wordt).

Het bezit van medicatie is enkel toegelaten indien het door een dierenarts of een apotheker afgeleverd werd. Geneesmiddelen op voorschrift mogen door een apotheker enkel afgeleverd worden met een geldig voorschrift van een dierenarts.

Voor paarden die niet uitgesloten zijn voor de voedselketen kan dit enkel met een Toedienings- en Verschaffingsdocument (TVD), met vermelding van het paard, de wijze van toedienen en de termijn (met een maximumtermijn van vijf dagen).

Medicatie moet steeds traceerbaar zijn en kan enkel afkomstig zijn van een apotheker of een dierenarts.

In geval van twijfel over de inhoud van uw medicijnkast, kan u  uw dierenarts om raad vragen.

Het bezit van dopingproducten is uiteraard verboden en strafbaar.

(Voedings-)supplementen zijn toegestaan indien ze geen verboden producten bevatten. Bij een controle kunnen ze in beslag genomen worden voor verdere analyse. De samenstelling moet duidelijk vermeld zijn, en van een betrouwbare bron afkomstig zijn.

Voor meer info:

 

Actualiteit van de BCP

L'actualité de la CBC

Uitsluiting uit de voedselketen via een dierenarts of de bevoegde autoriteit
Gepubliceerd op 15:26Publié 15:26

Uitsluiting uit de voedselketen via een dierenarts of de bevoegde autoriteit Enkel een dierenarts, het FAVV of BCP kan een paard of ezel definitief uit de voedselketen uitsluiten door de ad hoc rubriek van het identificatiedocument in te vullen. Afgezien van de beslissing tot uitsluiting die om administratieve redenen door de overheid wordt genomen, is […]

Uitbraak Rhinopneumonie CES Valencia Tour
Gepubliceerd op 09:20Publié 09:20

Ten gevolge van een uitbraak van EHV-1, ook gekend als Rhinopneumonie, is de CES Valencia Tour afgelast. In overeenstemming met de FEI Veterinary Regulations, artikel 1029.7, worden alle paarden die sinds 1 februari 2021 aanwezig waren op de CES Valencia Tour geblokkeerd in de FEI databank en deze mogen niet deelnemen aan andere FEI evenementen. […]

Persbericht: Update na Ministerieel Besluit van 28 juli 2020
Gepubliceerd op 10:38Publié 10:38

Persbericht: Update na Ministerieel Besluit van 28 juli 2020 De coronacijfers doen het niet goed. Het aantal besmettingen in ons land stijgt en de veiligheidsraad trok deze week nogmaals aan de alarmbel. De maatregelen zijn niet leuk, maar wel noodzakelijk.   Nadat er vorige week al een mondmaskerplicht op de wedstrijden kwam, worden nu ook […]

Update Corona 17/07: Bevestiging van versoepeling paardrijden op de Corona Infolijn
Gepubliceerd op 11:35Publié 11:35

Paardrijden op de eigen weide/piste is toegestaan. Paardrijden (in het zadel, aangespannen of aangelijnd) is ook toegestaan onder volgende strikte voorwaarden: Als fysieke activiteit in openlucht zonder fysiek contact, eventueel samen met mensen die onder hetzelfde dak wonen, en/of in het gezelschap van maximum twee, steeds dezelfde, andere personen (ruiters); Als training of les met […]

20-04: Update: Verduidelijkingen aan de Corona-update na het Ministerieel Besluit van 17/04/2020
Gepubliceerd op 15:38Publié 15:38

Op vrijdag 17 april 2020 werd het Ministerieel Besluit aangepast.  Algemeen is het standpunt van de Nationale Veiligheidsraad duidelijk dat de essentiële zorg van het dier omwille van het dierenwelzijn belangrijk is en gegarandeerd moet blijven, mits respect voor de fysieke afstand en de hygiëne door en voor de personen die er mee omgaan. Paardrijden […]

17-4 Update Corona richtlijnen: officiële bevestiging dat ritten te paard met maximum twee ruiters, enkel met het oog op het welzijn van het dier, toegestaan zijn
Gepubliceerd op 19:59Publié 19:59

Nog onduidelijkheid voor de menners en dravers. Het net gepubliceerd Ministerieel besluit van 17 april 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020, bevat één voor de paardensector belangrijke wijziging. Bij de toegestane activiteiten wordt nu ook vermeld: “ritten te paard, en dit enkel met het oog op het welzijn van het […]

16-04 – Wachten op officiële bevestiging
Gepubliceerd op 14:11Publié 14:11

Naar aanleiding van de Nationale Veiligheidsraad, welke gisterennamiddag plaatsvond, wordt er nu reeds langs verschillende kanalen gecommuniceerd dat wandelen met paarden opnieuw toegelaten zou zijn. Wij zijn inderdaad, als paardensector, eveneens positief hoopvol dat alles die richting uitwijst. Het is echter nog wachten op bevestiging van de officiële richtlijnen en het effectief in werking treden ervan. […]

Mijn paardachtige is gestorven (niet in een slachthuis), wat moet ik doen ?
Gepubliceerd op 09:34Publié 09:34

Het dier moet binnen 24 uur met chipnummer gemeld worden aan Rendac; U meldt de dood van het dier rechtstreeks in horseid (www.horseid.be(externe link)) of u meldt de dood aan de BCP die de databank aanpast. U bezorgt het paspoort aan een instantie van afgifte.De instantie van afgifte controleert de dood van het dier in de centrale […]

Groen licht voor paardenstallen in agrarisch gebied
Gepubliceerd op 10:33Publié 10:33

Het houden van paarden voor hobbydoeleinden in agrarisch gebied was lang niet zo simpel. Zo konden eigenaars niet zomaar een stal optrekken in de weide die zij bezaten, wat leidde tot grote ontevredenheid bij de hobbyhouders. In verschillende arresten van de Raad van State en de Raad voor Vergunningsbetwistingen werd immers geoordeeld dat het houden […]

WHAT’S NEW ON HORSEID
Gepubliceerd op 11:00Publié 11:00

HorseID evolueert en houdt rekening met uw vragen om de encoderingen te vergemakkelijken. Vanaf 18/07/2017 worden 2 nieuwe mutatiemogelijkheden aangeboden : de mutatie « houder» opgestart door de nieuwe houder de mutatie « einde van houderschap»   Welke zijn hun voordelen : 1.    Mutatie « houder » De mutatie « houder » kon tot nu toe enkel door de vorige houder ingegeven worden […]

Agenda upcoming

Geen gebeurtenissen gevonden

Contact

Belgicastraat 9 / 3
1930 Zaventem

 Email: info@cbc-bcp.beemail-cbc-bcp
telephone-cbc-bcp Tel: +32(0)2/478.27.54
 Fax: +32(0)2/242.26.44printer-cbc-bcp