Gezondheidscertificaat

HET GEZONDHEIDSCERTIFICAAT

horse all dressed upElk paard dat ons land (tijdelijk) verlaat, is wettelijk verplicht een gezondheidscertificaat aan te vragen. Enkel binnen de Benelux en Frankrijk, worden bepaalde categorieën van paarden vrijgesteld van het gezondheidscertificaat (zie verder). U kan zowel een individueel gezondheidsattest voor paardachtigen ingeschreven in een stamboek als een individueel- of groepscertificaat aanvragen bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen.

Opgemerkt wordt wel dat de groepscertificaten enkel geldig zijn voor het vervoer van de plaats van vertrek naar de plaats van bestemming, die op het document is vermeld. Individuele gezondheidscertificaten, die geen plaats van bestemming vermelden, mogen daarentegen worden gebruikt bij verplaatsingen van het dier tussen verschillende lidstaten, gedurende de termijn van 10 dagen, dat het document geldig is. Na de geldigheidsperiode moet het certificaat door een dierenarts verlengd worden, bijvoorbeeld wanneer u van de ene wedstrijd naar de andere reist.

Het gezondheidscertificaat vormt samen met uw paspoort uw internationaal reisdocument.

Wenst u een gezondheidscertificaat aan te vragen, neem dan contact op met de Lokale Controle-Eenheid van het FAVV.

Vereenvoudigde procedure voor het verkeer binnen de Benelux

De Belgische, Luxemburgse en Nederlandse veterinaire diensten hebben een akkoord afgesloten dat bepaalde categorieën van paardachtigen, die worden verhandeld tussen België, het Groothertogdom Luxemburg en Nederland, kunnen genieten van een vereenvoudigde procedure.

Enkel de onderstaande vermelde categorieën paardachtigen zijn voor bewegingen binnen de Benelux, niet onderworpen aan de inspectie, die 48 uur vóór het vertrek moet plaatsvinden. Deze paarden worden ook vrijgesteld van het gezondheidscertificaat op voorwaarde dat zij correct geïdentificeerd zijn, een EU-conform ingevuld paspoort hebben, geregistreerd staan in de centrale databank van hun land en dat ze naar hun land teruggaan na afloop van de activiteit.

Het gaat om de geregistreerde paarden en de fok- en gebruikspaarden:

  • die voor sportieve of recreatieve doeleinden worden bereden of geleid;
  • waarmee wordt deelgenomen aan culturele manifestaties;
  • die tijdelijk worden geweid of voor werkzaamheden zijn bestemd; voor een duur van maximaal 90 dagen
  • die vervoerd worden naar een dierenkliniek.

Voor alle andere paardachtigen, slachtpaarden inclusief, is de Europese wetgeving van toepassing. Zij moeten voor elke verplaatsing naar een ander Benelux-land of Frankrijk worden geïnspecteerd vóór het vertrek en moeten vergezeld zijn van een identificatiedocument en van een gezondheidscertificaat.

(Bron : Federaal Agenschap voor de Veiligheid van de Voedselketen)

Contact

Belgicastraat 9 / 3
1930 Zaventem

 Email: info@cbc-bcp.beemail-cbc-bcp
telephone-cbc-bcp Tel: +32(0)2/478.27.54
 Fax: +32(0)2/242.26.44printer-cbc-bcp